Általános Szerződési Feltételek v 1.4 - hatályos: 2019. március 5. napjától

Általános szerződési feltételek
a http://magfitpro.com webáruház használata kapcsán

hatályos: 2019. március 5. napjától

 

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az RGB International Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató és az általa értékesített terméket megvásárló természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF minden, a http://magfitpro.com webáruház használatával létrejött jogügyletre vonatkozik.

A Szolgáltatónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben rögzített magatartási kódex nem áll rendelkezésre, ilyen magatartási kódex alá nem veti magát.

A jelen ÁSZF-ben rögzített egyes fogalmakat a jelen dokumentum elválaszthatatlan, 1. sz. mellékletét képező Fogalommagyarázat tartalmazza.

1.         Felek megjelölése
1.1.      Szolgáltató:

Név:                                                    RGB International Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név:                                           RGB International Kft.

Székhely:                                             4030 Debrecen, Fokos utca 14/A.

Levelezési cím:                                    4030 Debrecen, Fokos utca 14/A.

Telefonszám:                                       +36 21 334 4020

E-mail cím:                                          [email protected]

Adószám:                                            HU25728545-2-09

Cégjegyzékszám:                                 Cg.09-09-028086

Nyilvántartó bíróság:                            Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi nyilvántartási szám:          NAIH-118078/2017.

Adatvédelmi nyilvántartó hatóság:         Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

A Szolgáltató Ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeket biztosítja.

 

1.2.      Vevő:

Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki a http://magfitpro.com weboldalon (továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe veszi.

 

1.3.      Felek:

Szolgáltató és Vevő együttesen.

2.         A szerződés létrejötte


2.1.      A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés alapján a Szolgáltató a termék tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles.

 A Webáruház kizárólag Magyarország területére irányuló kereskedelmi tevékenységet folytat, határokon átnyúló kereskedelmi tevékenysége értékesítési oldalról nincs.

2.2. A szerződés megkötésének nem előfeltétele a regisztráció, a Webáruház felületén Vevő regisztrációjára nincs lehetőség.

2.3. A vásárló az “Elküldöm a megrendelést” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja ezen Általános szerződési feltételek érvényességét.

2.3.1. A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését a Magfit Pro webáruház megkapta; ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását.

2.3.2. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Magfit Pro webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet a vásárló telefonon történő értesítésével igazol vissza.

2.3.3. A vásárló a Magfit Pro honlapján az „ Elküldöm a megrendelést” gombra kattintva elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

2.3.4. Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel kérjük, hívja, vagy keresse emailen ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állunk rendelkezésére.

2.4. A Magfit Pro Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az RGB azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

2.5.      A megrendelés

2.5.1. A főoldalon először egy „Megnézem közelebbről!” gomb látható, melyre rákattintva az oldal legördül és megtekintheti a termékre vonatkozó fontosabb információkat, mint pl. a működési elve. Lejjebb görgetve további információk találhatóak a termékről. Tovább görgetve „Fogyási történeteket” láthat, melyet a gombokra kattintva részletesen is elolvashat. Ezek után elégedett vásárlóink közül láthatunk párat, kifejezve elégedettségüket. Lejjebb görgetve egy orvosi szakvéleményt tekinthet meg, mely mellett található a „Megrendelés” gomb, erre kattintva legördül az oldal és kiválaszthatja az Ön számára ideális terméket. Még lejjebb görgetve értesülhet akcióinkról illetve kedvezményeinkről, valamint leírást talál az egyes méretekről. Ezt követően egy részletes bemutatás során reprezentáljuk, hogyan is használja Ön a terméket ahhoz, hogy megfelelően működjön. Az oldal alján találhatja meg „GYIK” menüpont alatt a leggyakoribb kérdéseket, illetve az elérhetőségeinket, amelyeken felkeresve minket, készséggel állunk rendelkezésére. Ugyanezen oldalon kerül feltüntetésre a termék tulajdonságai alatt a termék bruttó, a termék jellegének megfelelő mértékű általános forgalmi adót már tartalmazó, ténylegesen fizetendő ellenértéke (vételár) is magyar forintban (Ft) meghatározva. A vételár a szállítás költségét nem tartalmazza. Ha a vásárlás előtt a Vevőnek a termékkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, úgy a termék oldalának láblécében, valamint a jelen ÁSZF 1.1. pontjában is szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségeken (telefonszám, e-mail cím) azokat felteheti, az ügyfélszolgálat elérhetősége munkanapokon 8:00 –18:00 közötti időszakban biztosított. A termék használati utasítását Szolgáltató a rendelés teljesítése során a termékhez mellékelten megküldi Vevő részére.

2.5.2. A Webáruházban megrendelhető termékek ára megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Az árváltoztatás a Webáruházban történő megjelenéssel válik hatályossá.

Amennyiben RGB minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Magfit Pro Webáruházban, akkor RGB nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

– nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;

– esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

– egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

RGB az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. ár feltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

2.5.3. Miután rákattintottunk a kiválasztott termék alatt található „Megrendelés” gombra, megjelenik az Ön által kiválasztott termék illetve annak az ára. Lejjebb további hasznos termékeket talál, melyeket igénye szerint megrendelhet. A „Megvásárolom” gombra kattintva előlépő oldalon kell megadni személyes adatait. A megrendelést Vevő csak abban az esetben tudja leadni, amennyiben a termék egyedi weboldalán a csillaggal jelölt mezőket (kötelező mezők) kitölti. A Webáruházban egyszerre csak egy termék rendelhető, több termék egyidejű rendelésére nincs lehetőség. Ha a Vevő több terméket szeretne egyidejűleg megrendelni (egy termékből több darabot, vagy többféle terméket), úgy rendelését egyenként kell leadnia, adatai megadásával. Rendelést a Webáruházban csak természetes személy tud leadni adatai megadásával, amennyiben jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére történik a rendelés, úgy a „Megjegyzés” mezőben tüntetendő fel a szervezet neve, valamint – ha az eltér a szállítási címtől – a székhelye (számlázási címe) és adószáma.

A rendelés során megadandó vevőadatok:

- név (vezetéknév, keresztnév),

- szállítási cím az alábbi részletezéssel:

- „cím utca”

- „cím házszám”

- „város”

- „irányítószám”

- e-mail cím

A megrendelés során a „Megjegyzés” mezőben feltüntethető minden olyan adat, amely a rendelés teljesítéséhez a fentieken túlmenően szükséges.

Lehetősége van az „Eltérő címre kérem a számlát!” nevű négyzet kipipálásával arra, hogy egy, a lakcímétől független címre kérje csomagja kiszállítását. Ez esetben meg kell adnia az új címet.

2.5.4. A „megrendelés elküldése” történő gombra kattintással a Vevő az eladó ajánlatát elfogadja, a terméket megrendeli, így ezen gombra történő kattintás a Vevő részéről fizetési kötelezettséget keletkeztet a termék vételára és a szállítási költség tekintetében.

Az oldalon feltűnhetnek szezonális ajánlataink, ezeket az „Élek a lehetőséggel, megveszem!” gombbal elfogadhatja, az alatta található „Kösz, de nem kérem” gombbal elutasíthatja.

Ezután megjelenik egy felirat az Ön sikeres rendeléséről, valamint e-mail címére rendszerünk automatikusan küld egy visszaigazoló e-mailt, mellyel Magfit Pro Webáruház visszaigazolja rendelését. A „Vissza a főoldalra” gombra rákattintva pedig visszatérhet Webáruházunk főoldalára.

2.5.5. A fizetési mód a megrendelés során nem választható ki. A vételár kiegyenlítése a Webáruházban kizárólag utánvéttel, a futárnál történő készpénzes fizetéssel lehetséges.

A további opciókat is kitöltheti, amennyiben élni kíván az adott szolgáltatással. Ezt követően kiválaszthatja a méretet, valamint kötelezően el kell fogadnia felhasználási feltételeinket.

Az oldal lejjebb görgetésével egy részletes mérettáblázatot talál, mely segít, hogy ki tudja választani az Ön számára legideálisabb méretet.

2.5.6. A Vevő a megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz szállított terméket átveszi, és a termék árát, illetve a szállítási költséget a futárszolgálatnak kiszállításkor megfizeti. Amennyiben Vevő e kötelezettségét részben vagy egészben megszegi, Szolgáltató a szerződésen ennek tényét záradékban rögzíti, és a későbbiekben a Vevő további megrendeléseit jogosult megtagadni, vagy proforma számla alapján előre, átutalással történő fizetéshez kötni.

2.6. Az adatbeviteli hibák javítására a Vevőnek az egyedi termék rendelése során a „megrendelés elküldése” gombra történő kattintás előtt van lehetősége. Amennyiben Vevő az adatbeviteli hibát a rendelést visszaigazoló elektronikus levélben észleli, úgy annak javítását a jelen ÁSZF 1.1. pontjában rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségeken tudja kezdeményezni. Az adatbeviteli hibák ügyfélszolgálaton keresztül történő javítását Vevő a megrendeléstől számított 8 (nyolc) órán belül kezdeményezheti, de – amennyiben ezen időtartam lejárta az ügyfélszolgálat 1.1. pontban jelzett elérhetőségi idején kívül esik – legkésőbb a következő munkanap reggel 8:00 órájáig. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adatok megadása következtében felmerült károkért.

2.7. A megrendelés visszaigazolása 48 órán belül, automata visszaigazoló e-mail útján történik. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés egyedi azonosítóját, a rendelt termék megjelölését, a termék vételárát és a fizetendő végösszeget, a megrendelő vonatkozásában pedig a megadott e-mail címet, telefonszámot, nevet és a megadott szállítási címet. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról ad tájékoztatást, hogy a Vevő megrendelése a Szolgáltatóhoz beérkezett.

A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az automata visszaigazolást a fenti adatokkal.

2.8. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelt terméket raktárkészlet hiányában, vagy a beszerzés akadályoztatása miatt, vagy egyéb technikai jellegű okból nem tudja Vevő részére biztosítani, úgy Szolgáltató a Vevőt a megrendelés során megadott telefonszámon vagy e-mail címen erről a megrendelés beérkezését követő 1 munkanapon belül tájékoztatja. Szolgáltató e tájékoztatás során köteles jelezni Vevő felé azt, hogy a megrendelt terméket milyen legkorábbi időpontban tudja a Vevő részére megküldeni. Vevő e tájékoztatás alapján a megrendeléstől elállhat.

 

2.9.      A Felek között a szerződés határozatlan időre jön létre.

2.10.     Szolgáltató kizárólag az Európai Gazdasági Térség területén értékesíti a terméket.

 

3.         A szerződés teljesítése


3.1.      Szállítási és fizetési feltételek

3.1.1.    A Szolgáltató a megrendelt árut a Vevő részére kizárólag házhozszállítással, futárszolgálat útján juttatja el. Személyes átvételre a szerződés teljesítése során nincs lehetőség, a Szolgáltató üzletet, illetve olyan telephelyet, ahol ez kivitelezhető lenne, nem üzemeltet. A házhozszállítás során Szolgáltató postai, futárpostai tevékenységet végző cég közreműködését veszi igénybe.

Szolgáltató postai, futárpostai tevékenységet végző partnerei:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg.13-09-111755, adószám: 12369410-2-44, honlap: http://gls-hungary.hu) 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. szám alatti székhelyű gazdasági társaság


3.1.2.    A szállítás költségeinek viselésére a Vevő köteles.

3.1.3.    A megrendelés leadásakor a szállítási díj az adott megrendeléshez minden esetben felszámításra kerül. Ha a Vevő a további rendelés(ek) leadásakor a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített e-mail címére írt elektronikus levél útján jelzi a közel azonos időben (1 munkaórán belül) leadott rendelései összevonása iránti igényt, a Szolgáltató 1 munkanapon belül egy válasz e-mailben tájékoztatja Vevőt arról, hogy a megrendelések összevonására van-e még lehetőség. A megrendelések összevonására nincs lehetőség, ha időközben az összevonni kért megrendelések egy része már átadásra került a futárszolgálat részére. Az összevont megrendelések teljesítése során csak egyetlen, az összevont csomagot terhelő, a futárszolgálat mindenkori díjszabása alapján megállapított szállítási díj fizetendő. A futárszolgálat részére átadott, és már kiszállítás alatt lévő megrendelések összevonására, avagy az ilyen megrendelések különválasztására nincs lehetőség.

3.1.4.    A szállítási díj megrendelésenként 990,- Ft (kilencszázkilencven forint). Amennyiben Vevő legalább kettő vagy kettőnél több pár gyűrűt tartalmazó csomagot egyidejűleg rendel, úgy a szállítási költséget nem kell megfizetnie. A kedvezmény megállapítása az akciós termékekre is vonatkozik.

3.1.5.    A megrendeléseket Szolgáltató a futárszolgálat által vállalt határidőn belül vállalja, amely alapesetben a megrendelés 2.7. pont szerinti visszaigazolásától számított 5 munkanap, azonban frekventált időszakban (elsősorban a karácsonyi időszakban) ettől eltérhet. Vevő nem köteles a megrendelt terméket a futárszolgálattól átvenni, amennyiben az a megrendelés visszaigazolásától számított 10 munkanapon túl teljesíti a szállítást. Ha a fenti időtartamhoz képest késedelmes teljesítésre a Vevő kifejezett kérésére, egy általa meghatározott időpontban kerül sor, akkor Vevőt ez a jog nem illeti meg.

3.1.6.    A szerződés teljesítésének helye a Vevő által megadott szállítási cím, ideje pedig a Vevő által történő átvétel és az utánvét Vevő által a futárszolgálat felé történő megfizetése.

3.1.7.    A termékben a kiszállítás közben keletkezett kárért a jelen jogviszony tekintetében a Szolgáltató felel, azonban ezen felelősségét a kiszállítást végző fuvarozóra átháríthatja. Vevő az ilyen kárért nem felel.

3.2.      Szolgáltató a Vevő részére elektronikus számlát állít ki a megrendelt termék vételára tekintetében, a hatályos számviteli és adójogi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. A Vevő az elektronikus számla befogadására a jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal. A számla kiállítására a Vevő által történt fizetést követően kerül sor. Amennyiben a Vevő korábbi magatartása miatt proforma (díjbekérő) számla kiállítására kerül sor, úgy azt Szolgáltató a megrendelés leadását követően, azonban még a kiszállítás előtt elküldi Vevő részére. A proforma számla kiállítása szintén elektronikus számla formájában történik.

Mind az elektronikus proforma számla, mind az elektronikus számla megküldése a Vevő által megrendeléskor rögzített e-mail címre kerül megküldésre. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Vevő elektronikus levelezésének beállítása következtében a Szolgáltató által kiállított számla a Vevő postafiókjának levészemét (spam) mappájába vagy címkéje alá kerül, és Vevő ezért nem jut hozzá a számlához.

Amennyiben Vevő a részére megküldött számlát nem kapta meg, úgy annak újraküldését kérheti az Ügyfélszolgálattól az 1.1. pontban rögzített elérhetőségeken.

 

3.3.      A panaszkezelés módja

3.3.1.    Panaszkezelés a Szolgáltatónál

3.3.1.1. A Szolgáltató a Vevő termékkel vagy a szerződés teljesítésével, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait

a) telefonon a Szolgáltató + 36 21 334 4020, nem emelt díjas telefonszámán,

b) elektronikus levél útján a Szolgáltató [email protected] e-mail címén és

c) postai levél útján a Szolgáltató 4030 Debrecen, Fokos utca 14/A. szám alatti postacímén fogadja.

A bejelentett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval (sorszámmal) látja el, amelyet köteles a Vevővel közölni.

3.3.1.2.Telefonon történő panaszbejelentés esetén a Szolgáltató a Vevővel folytatott beszélgetést rögzíti, a bejelentésről készült felvételt mindaddig tárolja, amíg a panasz kivizsgálása mindkét fél részére megnyugtató módon le nem zárult, legfeljebb azonban 90 napig.

3.3.1.3. A szóbeli (telefonon jelzett) panaszt a Szolgáltató – ha a panasz jellege ezt lehetővé teszi – azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, vagy Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Szolgáltató arról jegyzőkönyvet vesz fel.

3.3.1.4. Írásban (e-mail vagy postai úton) bejelentett panaszt a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül köteles megvizsgálni és további 15 (tizenöt) napon belül köteles érdemben megválaszolni a Vevő részére. A válasz megküldése a Vevő megrendeléskor megadott e-mail címére történő elektronikus levéllel történik.

3.3.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati példányát Szolgáltató 5 évig köteles őrizni.

3.3.2.    Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

3.3.3. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

3.3.4. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület.

Elérhetőségei:

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Tel: 52-500-710, 52-500-745, Fax: 52-500-720

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

3.3.5. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 

4.         Elállás

4.1.      A jelen (4.) fejezetben foglaltak kizárólag abban az esetben alkalmazandók, ha Vevő a Szolgáltatóval kötött szerződése tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 3. pontjában szabályozott Fogyasztónak minősül. A Fogyasztó e meghatározás szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

4.2.      A Vevőt indokolási kötelezettség nélkül elállási jog illeti meg, amely elállási jogát

a) a terméknek,

b) több termék megvásárlásakor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

A Webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés nem köthető, erre figyelemmel jelen ÁSZF az ilyen szerződésekre rendelkezéseket nem tartalmaz.

A Vevő elállási jogát a termék átvételét megelőzően is gyakorolhatja.

A 45/2014. (II. 16.) Korm. rendelet  alapján, a fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 16.) Korm. rendelet 29. § e. szerinti jogát  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, csak abban az esetben, amennyiben a Vevő a termék csomagolását nem bontotta még fel, a terméket bevonó fóliát, vagy a terméket tartalmazó védőzacskót nem bontotta meg, illetve ezeken felül a terméket még nem használta fel.

4.3.      A Vevő elállási jogát a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében rögzített elállási nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével és Szolgáltató részére történő elküldésével, vagy pedig erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő megküldésével gyakorolhatja. A Vevő elállási jogát kizárólag írásban gyakorolhatja. Írásos joggyakorlásnak minősül a postai úton (ajánlott vagy tértivevényes levélként) a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített levelezési címre történő megküldés, valamint a nyilatkozatminta kitöltését követően annak a Szolgáltató 1.1. pontjában rögzített e-mail címére történő elküldése.

4.4.      A Fogyasztó elállási jogának gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát a 4.2. pontban rögzített határidőn belül elküldte. Ha a Szolgáltatóhoz az elállási nyilatkozat késve vagy nem érkezik be, úgy Vevőt terheli annak bizonyításának kötelezettsége, hogy részéről az elállási jogot gyakorló nyilatkozat postán vagy e-mail útján határidőben megküldésre került.

4.5.      Amennyiben Vevő elállási jogát e-mailben gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a feladó e-mail címére küldött válaszüzenettel 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolja. Amennyiben Vevő elállási jogát postai úton gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a vásárláskor megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza, az átvételtől számított 3 (három) munkanapon belül.

4.6.      A Vevő az elállása esetén köteles az átvett terméket legkésőbb az elállási nyilatkozat postára adása vagy e-mail útján történő megküldése napjától számított 14 napon belül visszaküldeni Szolgáltató 1.1. pontban rögzített levelezési címére. A termék visszaszállításának közvetlen költségei a Vevőt terhelik, annak megtérítését a Szolgáltatótól nem követelheti. Ez alól az egyedüli kivételt az az eset képezi, ha az elállási nyilatkozat 4.5. pontban rögzített visszaigazolása során a Szolgáltató maga vállalja a termék visszaszállítását. Ebben az esetben a visszaszállítás költségei a Szolgáltatót terhelik. A Webáruházban forgalmazott termékeket Vevő postai úton vagy futárszolgálat útján juttathatja vissza Szolgáltató részére, a személyes visszaszállítást – ahogy a megrendelt termékek átvétele során személyes átvételre sem kerülhet sor – Szolgáltató nem tudja befogadni. A Szolgáltató az utánvéttel feladott csomagot technikai okokból ugyancsak nem tudja befogadni.

Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül az RGB visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (visszaszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az RGB által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Vevő elállása és a termék visszapostázása esetén a Vevő köteles a csomagolásról a termék törékeny jellegére figyelemmel olyan mértékben gondoskodni, hogy a postai, futárpostai szállítás során abban kár ne keletkezhessen. A visszaküldés során a termékben keletkezett károkért a Vevő felel, azonban ezen kárigényét átháríthatja a visszaszállítást végző fuvarozóra (postára, futárpostai tevékenységet végző társaságra).

4.7.      A Vevő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett, a termék általános forgalmi adóval növelt vételárát és a termék Vevő részére történő kiszállításának költségét tartalmazó teljes összeget. A Szolgáltató főszabály szerint a szerződés teljesítése során a Vevő által választott fizetési módszerrel téríti vissza a Vevő részére a fenti összeget, amely a Webáruház működési sajátosságait tekintve jelenleg: készpénzbeli visszafizetés (a Szolgáltató telephelyén, előre egyeztetett időpontban). A Vevő az elállási nyilatkozatában ettől eltérő visszatérítési módot is megjelölhet, ebben az esetben azonban a visszatérítéshez szükséges adatokat az elállási nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével kell a Szolgáltatóval közölnie. A Vevőt az alkalmazott visszatérítési módtól függetlenül többletköltség nem terheli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elállási nyilatkozatmintában történő hibás vagy hiányos adatfeltüntetésből eredő esetleges károkért.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fentebb megjelölt összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

4.8.      A Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 

5.         Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság, forgalmazói kellékszavatosság

5.1.      Jótállás

A Webáruházban forgalmazott termékek a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében nem szerepelnek, így erre figyelemmel nem minősülnek tartós fogyasztási cikkeknek, így kötelező jótállás rájuk nem vonatkozik.

5.2.      Kellékszavatosság

5.2.1.    Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

a) tekintettel arra, hogy a Webáruházban forgalmazott áruk javítását Szolgáltató a speciális terméktulajdonságokra figyelemmel vállalni nem tudja, kicserélést igényelhet, vagy

b) a vételár arányos leszállítását kérheti, vagy

c)a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kicserélést nem vállalta, annak nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevő kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatti elállásnak nincs helye.

Szolgáltató a hibás termék kicserélését a hibás termék részére történő visszaküldését követő 15 napon belül köteles elvégezni.

5.2.2.    A Vevő választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.   

5.2.3.    A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval írásban közölni a Szolgáltató jelen ÁSZF 1.1. pontjában meghatározott elérhetőségein. Szolgáltató írásbeli közlésnek tekinti a postai úton a 4030 Debrecen, Fokos utca 14/A. szám alatti levelezés címére megküldött levelet, valamint a [email protected] e-mail címére megküldött elektronikus levelet. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített telefonszámán.

Ha a Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős.

Közlés dátumának postai úton történő értesítés során a levél feladásának napja, elektronikus úton történő értesítés során az elektronikus levél Szolgáltató általi érkeztetésének napja minősül. Szolgáltató az elektronikus úton közölt hibajelzést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, a feladó e-mail címére megküldött válaszlevélben.

Vevő a hibás terméket a jelzés postára adásával vagy e-mail útján történő elküldésével egyidejűleg köteles visszaküldeni – megfelelő csomagolással ellátva – Szolgáltató részére. A Vevő a kellékszavatossági igény érvényesítése körében a visszaküldés költségeit köteles megelőlegezni, azonban annak megtérítését kérheti a Szolgáltatótól. Szolgáltató portósan vagy utánvéttel feladott csomagot technikai okokból fogadni nem tud. Vevő a visszaküldés során köteles a terméket olyan mértékben és módon csomagolni, hogy abban újabb (további) károsodások a szállítás során ne keletkezzenek.

5.2.4.    A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától (azaz a termék Vevő által történt átvételének időpontjától) számított 1 (egy) év alatt évül el. Amennyiben Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy ezen elévülési határidő 2 (kettő) év. A termék kicserélését követően az elévülési idő újból kezdődik.

5.2.5.    A kellékszavatossági igény érvényesítésének a teljesítéstől számított hat hónapon belül a közlésen túl nincs egyéb feltétele, azonban a teljesítéstől számított hat hónap elteltét követően a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

5.3.      Termékszavatosság

5.3.1.    Az 5.3. pont kizárólag abban az esetben alkalmazható, amennyiben a Vevő a Ptk. által meghatározott Fogyasztó.

5.3.2.    Termékszavatosság érvényesítése során a Vevő kizárólag a hibás termék cseréjét kérheti, figyelemmel arra, hogy a Webáruházban forgalmazott termékek Szolgáltató általi javítása nem lehetséges. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a termék gyártója és a Szolgáltató által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó vagy a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatosság érvényesítése során a termék hibáját a Vevő köteles bizonyítani.

5.3.3.    Termékszavatosság alól a jelen Webáruházban forgalmazott termékekre figyelemmel a gyártó vagy a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.  

5.3.4     A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy a Szolgáltatóval írásban közölni.

Szolgáltató a felé történt írásbeli közlésnek tekinti a postai úton a 4030 Debrecen, Fokos utca 14/A. szám alatti levelezés címére megküldött levelet, valamint a [email protected] e-mail címére megküldött elektronikus levelet. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített telefonszámán.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

5.3.5.    A gyártót és a Szolgáltatót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Szolgáltató köteles Vevővel közölni a termékszavatossági igény érvényesítésének határidejét az adott termék vonatkozásában.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

5.4.      Vevő egyszerre, egymással párhuzamosan termékszavatossági és kellékszavatossági igényt ugyanazon termék tekintetében nem érvényesíthet.

5.5.    „Minőségi garancia”

Szolgáltató minden csomag esetén cserét vállal a termék tervezett élettartama alatt bekövetkező, a termék minőséghibájából adódó meghibásodásokra. Szolgáltató a cserét azonos termékre végzi, ez alól kivételt képez, ha Felek kölcsönösen másként állapodnak meg. A termék tervezett élettartama a csomagolás eltávolításától számított 25 nap. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodásokra (különösképpen látható fizikai behatás). Felhasználó kötelessége a garancia érvényesítésének igényét a meghibásodástól számított 5 munkanapon belül Szolgáltató felé bejelenteni, ellenkező esetben Felhasználó elesik a „minőségi garancia” érvényesítésének jogosultságától, így amennyiben Felhasználó köteles bejelenteni a termék átvételétől számított 35 napon belül az 1. termékre vonatkozó igényét, 65 napon belül a 2. termékre vonatkozó igényét, 95 napon belül a 3. termékre vonatkozó igényét. (2. és 3. termékre vonatkozó igény több termék együttes megrendelése esetén jelenthető be.)

5.5.2.    A forgalmazói kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezések megegyeznek az 5.2. pontban rögzített kellékszavatossági rendelkezésekkel, azzal az eltéréssel, hogy

a) mivel termékünk higiéniás termék, ezért nem vonatkozik rá forgalmazói kellékszavatosság, a termék felbontásának pillanatától kezdve nem áll módunkban visszaszolgáltatni a termék költségeit,

b) a forgalmazói kellékszavatosságot a termék tovább értékesítése esetén az új tulajdonos a Szolgáltatóval szemben nem érvényesítheti,

c) forgalmazói kellékszavatosságot Szolgáltató kizárólag a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősülő Vevők részére biztosít.

5.5.3.    A forgalmazói kellékszavatosság érvényesítése során a termék meghibásodásának 5.2. pont szerinti bejelentést követően a Vevő részére a Szolgáltató megküldi a megrendeléskor rögzített e-mail címre a forgalmazói kellékszavatosság érvényesítéséhez szükséges formanyomtatványt. Vevő a formanyomtatvány kinyomtatásának költségeit vállalja, illetve az ahhoz szükséges technikai feltételeket biztosítja. Szolgáltató a forgalmazói kellékszavatosság iránti igény bejelentést csak teljeskörűen, valós adatokkal kitöltött, és a vizsgálatra Szolgáltató részére visszaküldött, eredeti csomagolásába visszahelyezett termék mellé csatolt formanyomtatvány alapján fogadja be.

5.6.      Mind a termékszavatosság, mind a kellékszavatosság, mind pedig a forgalmazói kellékszavatosság esetében a szavatossági igény érvényesítésének feltétele az, hogy a Vevő a Szolgáltató részére postai vagy futárpostai úton visszajuttassa a terméket. Amennyiben ez a szavatossági igény jelzését követő 14 (tizennégy) napon belül nem történik meg, vagy Vevő nem tudja igazolni, hogy ezen határidőn belül a terméket postára adta, Szolgáltató úgy tekinti, hogy Vevő a szavatossági igényétől elállt, azt érvényesíteni nem kívánja.

6.         Háztól-Házig Cseregarancia

Szolgáltató nem megfelelő méretű termék megrendelése esetén háztól házig méret csere lehetőséget biztosít Vásárló számára. A szolgáltatás díja 3000 Ft, amely Vevőt terheli. Ezen díj tartalmazza a nem megfelelő méretű termék Szolgáltatóhoz történő visszajuttatását, a megfelelő méretű termék Vevőhöz történő eljuttatását, valamint a megfelelő méretű termék vételárát. Szolgáltató a Cseregarancia keretében vállalja a már felbontott, felpróbált termékek cseréjét.

Használd mérettáblázatunkat a megfelelő nagyságú gyűrű kiválasztásához! Kérdés esetén hívd ügyfélszolgálatunkat, a 06-21-334-40-20-as telefonszámon, hétköznap 9-17 óra között.

 

7.         Egyéb rendelkezések

7.1.      A Vevő a Webáruházat csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vevőt a Webáruház használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Vevő a Webáruház használata során nem kellő körültekintéssel járt el.

7.2.      A Vevő az adatait csak saját felelősségére teheti mások számára hozzáférhetővé. A Vevő az adatai megadását követően az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az Adatvédelmi nyilatkozat szerinti adatkezeléséhez. A Szolgáltató az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt személyeken és szervezeteken kívül Vevő adatait nem jogosult harmadik személyek részére átadni, illetve azokat nyilvánosságra hozni.

7.3.      A Szolgáltató a Webáruház használói által tanúsított magatartásért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató az esetleges jogellenes vevői magatartás esetén az eljáró hatóságokkal együttműködik a jogsértések felderítése érdekében.

7.4.      A Szolgáltató a termék rendeltetésellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

7.5.      A http://magfitpro.com honlap teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom (grafikai elemek, szöveges elemek, letölthető dokumentumok) vonatkozásában annak tulajdonosa, vagy e tartalmak tekintetében a használatra kizárólagosan feljogosított személy a Szolgáltató.

7.6.      A http://magfitpro.com webáruház wordpress alapon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban akárcsak az internet egyéb weboldalain történő böngészés során, a jelen webáruház látogatása során is friss adatbázissal rendelkező kártevőirtó szoftvereket, illetve tűzfalat célszerű használni, emellett a látogató számítógépére telepített operációs rendszer biztonsági frissítéseit célszerű telepíteni.

7.7.      A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításról a http://magfitpro.com oldalon közleményt tesz közzé.

7.8.      Jelen szerződés vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, így különösen a jelen ÁSZF 4. számú mellékletében felsorolt jogszabályok, valamint a kapcsolódó magyar joganyagok.

7.9.      Jelen ÁSZF-hez 3 (három) darab elválaszthatatlan melléklet tartozik, az alábbiak szerint:

            1. számú melléklet:       Fogalommagyarázat

            2. számú melléklet:       Elállási/felmondási nyilatkozatminta

            3. számú melléklet:       Alkalmazott jogszabályok felsorolása

 

1. sz. melléklet

a http://magfitpro.com webáruház általános szerződési feltételeihez

Fogalommagyarázat

A jelen mellékletben azon fogalmak kerülnek pontosításra, amelyeknek megmagyarázása az ÁSZF-en belül nem történt meg.

1.         Fogyasztó
1.1.      „Ptk. szerinti Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

1.2.      „Fogyasztóvédelmi tv. szerinti Fogyasztó”: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

1.3.      A békéltető testületekre vonatkozó szabályok alkalmazásában a Fogyasztó”: az 1.2. pontban meghatározott természetes személyen túl az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2.         Felhasználó

            A http://magfitpro.com honlap látogatója.

3.         Webáruház
            A http://magfitpro.com honlapon működtetett internetes áruház.

4.         Futárszolgálat
            Az a postai, futárpostai tevékenységet végző társaság, akitől Szolgáltató a termékek

megrendelést követő kiszállítását megrendeli, illetve az a posta, futárpostai tevékenységet végző társaság, akitől Vevő a termék visszaküldésének során a szállítási szolgáltatást megrendeli.

 

2. számú melléklet

a http://magfitpro.com webáruház általános szerződési feltételeihez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett: RGB International Kft. 4030 Debrecen, Fokos utca 14/A. e-mail: [email protected]

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

3. számú melléklet

a http://magfitpro.com webáruház általános szerződési feltételeihez

Alkalmazott jogszabályok felsorolása

A http://magfitpro.com weboldalon történő kereskedelmi tevékenység tekintetében

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései,
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2016. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint
a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

[1] Kérjük, hogy a megfelelőt húzza alá, illetve bankszámlaszám választása, vagy eltérő postacímre kért kézbesítés esetén esetén egészítse ki! 

Letöltés

Általános Szerződési Feltételek v 1.3 - hatályos: 2019. január 20. napjától 2019. március 4. napjáig

Általános szerződési feltételek
a http://magfitpro.com webáruház használata kapcsán

hatályos: 2019. január 20. napjától

 

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az RGB International Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató és az általa értékesített terméket megvásárló természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF minden, a http://magfitpro.com webáruház használatával létrejött jogügyletre vonatkozik.

A Szolgáltatónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben rögzített magatartási kódex nem áll rendelkezésre, ilyen magatartási kódex alá nem veti magát.

A jelen ÁSZF-ben rögzített egyes fogalmakat a jelen dokumentum elválaszthatatlan, 1. sz. mellékletét képező Fogalommagyarázat tartalmazza.

1.         Felek megjelölése
1.1.      Szolgáltató:

Név:                                                    RGB International Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név:                                           RGB International Kft.

Székhely:                                             4030 Debrecen, Fokos utca 14/A.

Levelezési cím:                                    4030 Debrecen, Fokos utca 14/A.

Telefonszám:                                       +36 21 334 4020

E-mail cím:                                          [email protected].

Adószám:                                            HU25728545-2-09

Cégjegyzékszám:                                 Cg.09-09-028086

Nyilvántartó bíróság:                            Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi nyilvántartási szám:          NAIH-118078/2017.

Adatvédelmi nyilvántartó hatóság:         Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

A Szolgáltató Ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeket biztosítja.

 

1.2.      Vevő:

Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki a http://magfitpro.com weboldalon (továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe veszi.

 

1.3.      Felek:

Szolgáltató és Vevő együttesen.

2.         A szerződés létrejötte


2.1.      A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés alapján a Szolgáltató a termék tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles.

 A Webáruház kizárólag Magyarország területére irányuló kereskedelmi tevékenységet folytat, határokon átnyúló kereskedelmi tevékenysége értékesítési oldalról nincs.

2.2. A szerződés megkötésének nem előfeltétele a regisztráció, a Webáruház felületén Vevő regisztrációjára nincs lehetőség.

2.3. A vásárló az “Elküldöm a megrendelést” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja ezen Általános szerződési feltételek érvényességét.

2.3.1. A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését a Magfit Pro webáruház megkapta; ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását.

2.3.2. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Magfit Pro webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet a vásárló telefonon történő értesítésével igazol vissza.

2.3.3. A vásárló a Magfit Pro honlapján az „ Elküldöm a megrendelést” gombra kattintva elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

2.3.4. Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel kérjük, hívja, vagy keresse emailen ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állunk rendelkezésére.

2.4. A Magfit Pro Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az RGB azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

2.5.      A megrendelés

2.5.1. A főoldalon először egy „Megnézem közelebbről!” gomb látható, melyre rákattintva az oldal legördül és megtekintheti a termékre vonatkozó fontosabb információkat, mint pl. a működési elve. Lejjebb görgetve további információk találhatóak a termékről. Tovább görgetve „Fogyási történeteket” láthat, melyet a gombokra kattintva részletesen is elolvashat. Ezek után elégedett vásárlóink közül láthatunk párat, kifejezve elégedettségüket. Lejjebb görgetve egy orvosi szakvéleményt tekinthet meg, mely mellett található a „Megrendelés” gomb, erre kattintva legördül az oldal és kiválaszthatja az Ön számára ideális terméket. Még lejjebb görgetve értesülhet akcióinkról illetve kedvezményeinkről, valamint leírást talál az egyes méretekről. Ezt követően egy részletes bemutatás során reprezentáljuk, hogyan is használja Ön a terméket ahhoz, hogy megfelelően működjön. Az oldal alján találhatja meg „GYIK” menüpont alatt a leggyakoribb kérdéseket, illetve az elérhetőségeinket, amelyeken felkeresve minket, készséggel állunk rendelkezésére. Ugyanezen oldalon kerül feltüntetésre a termék tulajdonságai alatt a termék bruttó, a termék jellegének megfelelő mértékű általános forgalmi adót már tartalmazó, ténylegesen fizetendő ellenértéke (vételár) is magyar forintban (Ft) meghatározva. A vételár a szállítás költségét nem tartalmazza. Ha a vásárlás előtt a Vevőnek a termékkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, úgy a termék oldalának láblécében, valamint a jelen ÁSZF 1.1. pontjában is szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségeken (telefonszám, e-mail cím) azokat felteheti, az ügyfélszolgálat elérhetősége munkanapokon 8:00 –18:00 közötti időszakban biztosított. A termék használati utasítását Szolgáltató a rendelés teljesítése során a termékhez mellékelten megküldi Vevő részére.

2.5.2. A Webáruházban megrendelhető termékek ára megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Az árváltoztatás a Webáruházban történő megjelenéssel válik hatályossá.

Amennyiben RGB minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Magfit Pro Webáruházban, akkor RGB nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

– nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;

– esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

– egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

RGB az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. ár feltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

2.5.3. Miután rákattintottunk a kiválasztott termék alatt található „Megrendelés” gombra, megjelenik az Ön által kiválasztott termék illetve annak az ára. Lejjebb további hasznos termékeket talál, melyeket igénye szerint megrendelhet. A „Megvásárolom” gombra kattintva előlépő oldalon kell megadni személyes adatait. A megrendelést Vevő csak abban az esetben tudja leadni, amennyiben a termék egyedi weboldalán a csillaggal jelölt mezőket (kötelező mezők) kitölti. A Webáruházban egyszerre csak egy termék rendelhető, több termék egyidejű rendelésére nincs lehetőség. Ha a Vevő több terméket szeretne egyidejűleg megrendelni (egy termékből több darabot, vagy többféle terméket), úgy rendelését egyenként kell leadnia, adatai megadásával. Rendelést a Webáruházban csak természetes személy tud leadni adatai megadásával, amennyiben jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére történik a rendelés, úgy a „Megjegyzés” mezőben tüntetendő fel a szervezet neve, valamint – ha az eltér a szállítási címtől – a székhelye (számlázási címe) és adószáma.

A rendelés során megadandó vevőadatok:

- név (vezetéknév, keresztnév),

- szállítási cím az alábbi részletezéssel:

- „cím utca”

- „cím házszám”

- „város”

- „irányítószám”

- e-mail cím

A megrendelés során a „Megjegyzés” mezőben feltüntethető minden olyan adat, amely a rendelés teljesítéséhez a fentieken túlmenően szükséges.

Lehetősége van az „Eltérő címre kérem a számlát!” nevű négyzet kipipálásával arra, hogy egy, a lakcímétől független címre kérje csomagja kiszállítását. Ez esetben meg kell adnia az új címet.

2.5.4. A „megrendelés elküldése” történő gombra kattintással a Vevő az eladó ajánlatát elfogadja, a terméket megrendeli, így ezen gombra történő kattintás a Vevő részéről fizetési kötelezettséget keletkeztet a termék vételára és a szállítási költség tekintetében.

Az oldalon feltűnhetnek szezonális ajánlataink, ezeket az „Élek a lehetőséggel, megveszem!” gombbal elfogadhatja, az alatta található „Kösz, de nem kérem” gombbal elutasíthatja.

Ezután megjelenik egy felirat az Ön sikeres rendeléséről, valamint e-mail címére rendszerünk automatikusan küld egy visszaigazoló e-mailt, mellyel Magfit Pro Webáruház visszaigazolja rendelését. A „Vissza a főoldalra” gombra rákattintva pedig visszatérhet Webáruházunk főoldalára.

2.5.5. A fizetési mód a megrendelés során nem választható ki. A vételár kiegyenlítése a Webáruházban kizárólag utánvéttel, a futárnál történő készpénzes fizetéssel lehetséges.

A további opciókat is kitöltheti, amennyiben élni kíván az adott szolgáltatással. Ezt követően kiválaszthatja a méretet, valamint kötelezően el kell fogadnia felhasználási feltételeinket.

Az oldal lejjebb görgetésével egy részletes mérettáblázatot talál, mely segít, hogy ki tudja választani az Ön számára legideálisabb méretet.

2.5.6. A Vevő a megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz szállított terméket átveszi, és a termék árát, illetve a szállítási költséget a futárszolgálatnak kiszállításkor megfizeti. Amennyiben Vevő e kötelezettségét részben vagy egészben megszegi, Szolgáltató a szerződésen ennek tényét záradékban rögzíti, és a későbbiekben a Vevő további megrendeléseit jogosult megtagadni, vagy proforma számla alapján előre, átutalással történő fizetéshez kötni.

2.6. Az adatbeviteli hibák javítására a Vevőnek az egyedi termék rendelése során a „megrendelés elküldése” gombra történő kattintás előtt van lehetősége. Amennyiben Vevő az adatbeviteli hibát a rendelést visszaigazoló elektronikus levélben észleli, úgy annak javítását a jelen ÁSZF 1.1. pontjában rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségeken tudja kezdeményezni. Az adatbeviteli hibák ügyfélszolgálaton keresztül történő javítását Vevő a megrendeléstől számított 8 (nyolc) órán belül kezdeményezheti, de – amennyiben ezen időtartam lejárta az ügyfélszolgálat 1.1. pontban jelzett elérhetőségi idején kívül esik – legkésőbb a következő munkanap reggel 8:00 órájáig. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adatok megadása következtében felmerült károkért.

2.7. A megrendelés visszaigazolása 48 órán belül, automata visszaigazoló e-mail útján történik. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés egyedi azonosítóját, a rendelt termék megjelölését, a termék vételárát és a fizetendő végösszeget, a megrendelő vonatkozásában pedig a megadott e-mail címet, telefonszámot, nevet és a megadott szállítási címet. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról ad tájékoztatást, hogy a Vevő megrendelése a Szolgáltatóhoz beérkezett.

A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az automata visszaigazolást a fenti adatokkal.

2.8. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelt terméket raktárkészlet hiányában, vagy a beszerzés akadályoztatása miatt, vagy egyéb technikai jellegű okból nem tudja Vevő részére biztosítani, úgy Szolgáltató a Vevőt a megrendelés során megadott telefonszámon vagy e-mail címen erről a megrendelés beérkezését követő 1 munkanapon belül tájékoztatja. Szolgáltató e tájékoztatás során köteles jelezni Vevő felé azt, hogy a megrendelt terméket milyen legkorábbi időpontban tudja a Vevő részére megküldeni. Vevő e tájékoztatás alapján a megrendeléstől elállhat.

 

2.9.      A Felek között a szerződés határozatlan időre jön létre.

2.10.     Szolgáltató kizárólag az Európai Gazdasági Térség területén értékesíti a terméket.

 

3.         A szerződés teljesítése


3.1.      Szállítási és fizetési feltételek

3.1.1.    A Szolgáltató a megrendelt árut a Vevő részére kizárólag házhozszállítással, futárszolgálat útján juttatja el. Személyes átvételre a szerződés teljesítése során nincs lehetőség, a Szolgáltató üzletet, illetve olyan telephelyet, ahol ez kivitelezhető lenne, nem üzemeltet. A házhozszállítás során Szolgáltató postai, futárpostai tevékenységet végző cég közreműködését veszi igénybe.

Szolgáltató postai, futárpostai tevékenységet végző partnerei:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg.13-09-111755, adószám: 12369410-2-44, honlap: http://gls-hungary.hu) 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. szám alatti székhelyű gazdasági társaság


3.1.2.    A szállítás költségeinek viselésére a Vevő köteles.

3.1.3.    A megrendelés leadásakor a szállítási díj az adott megrendeléshez minden esetben felszámításra kerül. Ha a Vevő a további rendelés(ek) leadásakor a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített e-mail címére írt elektronikus levél útján jelzi a közel azonos időben (1 munkaórán belül) leadott rendelései összevonása iránti igényt, a Szolgáltató 1 munkanapon belül egy válasz e-mailben tájékoztatja Vevőt arról, hogy a megrendelések összevonására van-e még lehetőség. A megrendelések összevonására nincs lehetőség, ha időközben az összevonni kért megrendelések egy része már átadásra került a futárszolgálat részére. Az összevont megrendelések teljesítése során csak egyetlen, az összevont csomagot terhelő, a futárszolgálat mindenkori díjszabása alapján megállapított szállítási díj fizetendő. A futárszolgálat részére átadott, és már kiszállítás alatt lévő megrendelések összevonására, avagy az ilyen megrendelések különválasztására nincs lehetőség.

3.1.4.    A szállítási díj megrendelésenként 990,- Ft (kilencszázkilencven forint). Amennyiben Vevő legalább kettő vagy kettőnél több pár gyűrűt tartalmazó csomagot egyidejűleg rendel, úgy a szállítási költséget nem kell megfizetnie. A kedvezmény megállapítása az akciós termékekre is vonatkozik.

3.1.5.    A megrendeléseket Szolgáltató a futárszolgálat által vállalt határidőn belül vállalja, amely alapesetben a megrendelés 2.7. pont szerinti visszaigazolásától számított 5 munkanap, azonban frekventált időszakban (elsősorban a karácsonyi időszakban) ettől eltérhet. Vevő nem köteles a megrendelt terméket a futárszolgálattól átvenni, amennyiben az a megrendelés visszaigazolásától számított 10 munkanapon túl teljesíti a szállítást. Ha a fenti időtartamhoz képest késedelmes teljesítésre a Vevő kifejezett kérésére, egy általa meghatározott időpontban kerül sor, akkor Vevőt ez a jog nem illeti meg.

3.1.6.    A szerződés teljesítésének helye a Vevő által megadott szállítási cím, ideje pedig a Vevő által történő átvétel és az utánvét Vevő által a futárszolgálat felé történő megfizetése.

3.1.7.    A termékben a kiszállítás közben keletkezett kárért a jelen jogviszony tekintetében a Szolgáltató felel, azonban ezen felelősségét a kiszállítást végző fuvarozóra átháríthatja. Vevő az ilyen kárért nem felel.

3.2.      Szolgáltató a Vevő részére elektronikus számlát állít ki a megrendelt termék vételára tekintetében, a hatályos számviteli és adójogi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. A Vevő az elektronikus számla befogadására a jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal. A számla kiállítására a Vevő által történt fizetést követően kerül sor. Amennyiben a Vevő korábbi magatartása miatt proforma (díjbekérő) számla kiállítására kerül sor, úgy azt Szolgáltató a megrendelés leadását követően, azonban még a kiszállítás előtt elküldi Vevő részére. A proforma számla kiállítása szintén elektronikus számla formájában történik.

Mind az elektronikus proforma számla, mind az elektronikus számla megküldése a Vevő által megrendeléskor rögzített e-mail címre kerül megküldésre. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Vevő elektronikus levelezésének beállítása következtében a Szolgáltató által kiállított számla a Vevő postafiókjának levészemét (spam) mappájába vagy címkéje alá kerül, és Vevő ezért nem jut hozzá a számlához.

Amennyiben Vevő a részére megküldött számlát nem kapta meg, úgy annak újraküldését kérheti az Ügyfélszolgálattól az 1.1. pontban rögzített elérhetőségeken.

 

3.3.      A panaszkezelés módja

3.3.1.    Panaszkezelés a Szolgáltatónál

3.3.1.1. A Szolgáltató a Vevő termékkel vagy a szerződés teljesítésével, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait

a) telefonon a Szolgáltató + 36 21 334 4020, nem emelt díjas telefonszámán,

b) elektronikus levél útján a Szolgáltató [email protected] e-mail címén és

c) postai levél útján a Szolgáltató 4030 Debrecen, Fokos utca 14/A. szám alatti postacímén fogadja.

A bejelentett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval (sorszámmal) látja el, amelyet köteles a Vevővel közölni.

3.3.1.2.Telefonon történő panaszbejelentés esetén a Szolgáltató a Vevővel folytatott beszélgetést rögzíti, a bejelentésről készült felvételt mindaddig tárolja, amíg a panasz kivizsgálása mindkét fél részére megnyugtató módon le nem zárult, legfeljebb azonban 90 napig.

3.3.1.3. A szóbeli (telefonon jelzett) panaszt a Szolgáltató – ha a panasz jellege ezt lehetővé teszi – azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, vagy Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Szolgáltató arról jegyzőkönyvet vesz fel.

3.3.1.4. Írásban (e-mail vagy postai úton) bejelentett panaszt a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül köteles megvizsgálni és további 15 (tizenöt) napon belül köteles érdemben megválaszolni a Vevő részére. A válasz megküldése a Vevő megrendeléskor megadott e-mail címére történő elektronikus levéllel történik.

3.3.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati példányát Szolgáltató 5 évig köteles őrizni.

3.3.2.    Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

3.3.3. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

3.3.4. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület.

Elérhetőségei:

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Tel: 52-500-710, 52-500-745, Fax: 52-500-720

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

3.3.5. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 

4.         Elállás

4.1.      A jelen (4.) fejezetben foglaltak kizárólag abban az esetben alkalmazandók, ha Vevő a Szolgáltatóval kötött szerződése tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 3. pontjában szabályozott Fogyasztónak minősül. A Fogyasztó e meghatározás szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

4.2.      A Vevőt indokolási kötelezettség nélkül elállási jog illeti meg, amely elállási jogát

a) a terméknek,

b) több termék megvásárlásakor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

A Webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés nem köthető, erre figyelemmel jelen ÁSZF az ilyen szerződésekre rendelkezéseket nem tartalmaz.

A Vevő elállási jogát a termék átvételét megelőzően is gyakorolhatja.

A 45/2014. (II. 16.) Korm. rendelet  alapján, a fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 16.) Korm. rendelet 29. § e. szerinti jogát  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, csak abban az esetben, amennyiben a Vevő a termék csomagolását nem bontotta még fel, a terméket bevonó fóliát, vagy a terméket tartalmazó védőzacskót nem bontotta meg, illetve ezeken felül a terméket még nem használta fel.

4.3.      A Vevő elállási jogát a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében rögzített elállási nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével és Szolgáltató részére történő elküldésével, vagy pedig erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő megküldésével gyakorolhatja. A Vevő elállási jogát kizárólag írásban gyakorolhatja. Írásos joggyakorlásnak minősül a postai úton (ajánlott vagy tértivevényes levélként) a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített levelezési címre történő megküldés, valamint a nyilatkozatminta kitöltését követően annak a Szolgáltató 1.1. pontjában rögzített e-mail címére történő elküldése.

4.4.      A Fogyasztó elállási jogának gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát a 4.2. pontban rögzített határidőn belül elküldte. Ha a Szolgáltatóhoz az elállási nyilatkozat késve vagy nem érkezik be, úgy Vevőt terheli annak bizonyításának kötelezettsége, hogy részéről az elállási jogot gyakorló nyilatkozat postán vagy e-mail útján határidőben megküldésre került.

4.5.      Amennyiben Vevő elállási jogát e-mailben gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a feladó e-mail címére küldött válaszüzenettel 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolja. Amennyiben Vevő elállási jogát postai úton gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a vásárláskor megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza, az átvételtől számított 3 (három) munkanapon belül.

4.6.      A Vevő az elállása esetén köteles az átvett terméket legkésőbb az elállási nyilatkozat postára adása vagy e-mail útján történő megküldése napjától számított 14 napon belül visszaküldeni Szolgáltató 1.1. pontban rögzített levelezési címére. A termék visszaszállításának közvetlen költségei a Vevőt terhelik, annak megtérítését a Szolgáltatótól nem követelheti. Ez alól az egyedüli kivételt az az eset képezi, ha az elállási nyilatkozat 4.5. pontban rögzített visszaigazolása során a Szolgáltató maga vállalja a termék visszaszállítását. Ebben az esetben a visszaszállítás költségei a Szolgáltatót terhelik. A Webáruházban forgalmazott termékeket Vevő postai úton vagy futárszolgálat útján juttathatja vissza Szolgáltató részére, a személyes visszaszállítást – ahogy a megrendelt termékek átvétele során személyes átvételre sem kerülhet sor – Szolgáltató nem tudja befogadni. A Szolgáltató az utánvéttel feladott csomagot technikai okokból ugyancsak nem tudja befogadni.

Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül az RGB visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (visszaszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az RGB által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Vevő elállása és a termék visszapostázása esetén a Vevő köteles a csomagolásról a termék törékeny jellegére figyelemmel olyan mértékben gondoskodni, hogy a postai, futárpostai szállítás során abban kár ne keletkezhessen. A visszaküldés során a termékben keletkezett károkért a Vevő felel, azonban ezen kárigényét átháríthatja a visszaszállítást végző fuvarozóra (postára, futárpostai tevékenységet végző társaságra).

4.7.      A Vevő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett, a termék általános forgalmi adóval növelt vételárát és a termék Vevő részére történő kiszállításának költségét tartalmazó teljes összeget. A Szolgáltató főszabály szerint a szerződés teljesítése során a Vevő által választott fizetési módszerrel téríti vissza a Vevő részére a fenti összeget, amely a Webáruház működési sajátosságait tekintve jelenleg: készpénzbeli visszafizetés (a Szolgáltató telephelyén, előre egyeztetett időpontban). A Vevő az elállási nyilatkozatában ettől eltérő visszatérítési módot is megjelölhet, ebben az esetben azonban a visszatérítéshez szükséges adatokat az elállási nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével kell a Szolgáltatóval közölnie. A Vevőt az alkalmazott visszatérítési módtól függetlenül többletköltség nem terheli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elállási nyilatkozatmintában történő hibás vagy hiányos adatfeltüntetésből eredő esetleges károkért.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fentebb megjelölt összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

4.8.      A Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 

5.         Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság, forgalmazói kellékszavatosság

5.1.      Jótállás

A Webáruházban forgalmazott termékek a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében nem szerepelnek, így erre figyelemmel nem minősülnek tartós fogyasztási cikkeknek, így kötelező jótállás rájuk nem vonatkozik.

5.2.      Kellékszavatosság

5.2.1.    Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

a) tekintettel arra, hogy a Webáruházban forgalmazott áruk javítását Szolgáltató a speciális terméktulajdonságokra figyelemmel vállalni nem tudja, kicserélést igényelhet, vagy

b) a vételár arányos leszállítását kérheti, vagy

c)a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kicserélést nem vállalta, annak nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevő kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatti elállásnak nincs helye.

Szolgáltató a hibás termék kicserélését a hibás termék részére történő visszaküldését követő 15 napon belül köteles elvégezni.

5.2.2.    A Vevő választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.   

5.2.3.    A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval írásban közölni a Szolgáltató jelen ÁSZF 1.1. pontjában meghatározott elérhetőségein. Szolgáltató írásbeli közlésnek tekinti a postai úton a 4030 Debrecen, Fokos utca 14/A. szám alatti levelezés címére megküldött levelet, valamint a [email protected] e-mail címére megküldött elektronikus levelet. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített telefonszámán.

Ha a Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős.

Közlés dátumának postai úton történő értesítés során a levél feladásának napja, elektronikus úton történő értesítés során az elektronikus levél Szolgáltató általi érkeztetésének napja minősül. Szolgáltató az elektronikus úton közölt hibajelzést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, a feladó e-mail címére megküldött válaszlevélben.

Vevő a hibás terméket a jelzés postára adásával vagy e-mail útján történő elküldésével egyidejűleg köteles visszaküldeni – megfelelő csomagolással ellátva – Szolgáltató részére. A Vevő a kellékszavatossági igény érvényesítése körében a visszaküldés költségeit köteles megelőlegezni, azonban annak megtérítését kérheti a Szolgáltatótól. Szolgáltató portósan vagy utánvéttel feladott csomagot technikai okokból fogadni nem tud. Vevő a visszaküldés során köteles a terméket olyan mértékben és módon csomagolni, hogy abban újabb (további) károsodások a szállítás során ne keletkezzenek.

5.2.4.    A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától (azaz a termék Vevő által történt átvételének időpontjától) számított 1 (egy) év alatt évül el. Amennyiben Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy ezen elévülési határidő 2 (kettő) év. A termék kicserélését követően az elévülési idő újból kezdődik.

5.2.5.    A kellékszavatossági igény érvényesítésének a teljesítéstől számított hat hónapon belül a közlésen túl nincs egyéb feltétele, azonban a teljesítéstől számított hat hónap elteltét követően a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

5.3.      Termékszavatosság

5.3.1.    Az 5.3. pont kizárólag abban az esetben alkalmazható, amennyiben a Vevő a Ptk. által meghatározott Fogyasztó.

5.3.2.    Termékszavatosság érvényesítése során a Vevő kizárólag a hibás termék cseréjét kérheti, figyelemmel arra, hogy a Webáruházban forgalmazott termékek Szolgáltató általi javítása nem lehetséges. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a termék gyártója és a Szolgáltató által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó vagy a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatosság érvényesítése során a termék hibáját a Vevő köteles bizonyítani.

5.3.3.    Termékszavatosság alól a jelen Webáruházban forgalmazott termékekre figyelemmel a gyártó vagy a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.  

5.3.4     A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy a Szolgáltatóval írásban közölni.

Szolgáltató a felé történt írásbeli közlésnek tekinti a postai úton a 4030 Debrecen, Fokos utca 14/A. szám alatti levelezés címére megküldött levelet, valamint a [email protected] e-mail címére megküldött elektronikus levelet. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített telefonszámán.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

5.3.5.    A gyártót és a Szolgáltatót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Szolgáltató köteles Vevővel közölni a termékszavatossági igény érvényesítésének határidejét az adott termék vonatkozásában.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

5.4.      Vevő egyszerre, egymással párhuzamosan termékszavatossági és kellékszavatossági igényt ugyanazon termék tekintetében nem érvényesíthet.

5.5.    „Minőségi garancia”

Szolgáltató minden csomag esetén cserét vállal a termék tervezett élettartama alatt bekövetkező, a termék minőséghibájából adódó meghibásodásokra. Szolgáltató a cserét azonos termékre végzi, ez alól kivételt képez, ha Felek kölcsönösen másként állapodnak meg. A termék tervezett élettartama a csomagolás eltávolításától számított 25 nap. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodásokra (különösképpen látható fizikai behatás). Felhasználó kötelessége a garancia érvényesítésének igényét a meghibásodástól számított 5 munkanapon belül Szolgáltató felé bejelenteni, ellenkező esetben Felhasználó elesik a „minőségi garancia” érvényesítésének jogosultságától, így amennyiben Felhasználó köteles bejelenteni a termék átvételétől számított 35 napon belül az 1. termékre vonatkozó igényét, 65 napon belül a 2. termékre vonatkozó igényét, 95 napon belül a 3. termékre vonatkozó igényét. (2. és 3. termékre vonatkozó igény több termék együttes megrendelése esetén jelenthető be.)

5.5.2.    A forgalmazói kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezések megegyeznek az 5.2. pontban rögzített kellékszavatossági rendelkezésekkel, azzal az eltéréssel, hogy

a) mivel termékünk higiéniás termék, ezért nem vonatkozik rá forgalmazói kellékszavatosság, a termék felbontásának pillanatától kezdve nem áll módunkban visszaszolgáltatni a termék költségeit,

b) a forgalmazói kellékszavatosságot a termék tovább értékesítése esetén az új tulajdonos a Szolgáltatóval szemben nem érvényesítheti,

c) forgalmazói kellékszavatosságot Szolgáltató kizárólag a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősülő Vevők részére biztosít.

5.5.3.    A forgalmazói kellékszavatosság érvényesítése során a termék meghibásodásának 5.2. pont szerinti bejelentést követően a Vevő részére a Szolgáltató megküldi a megrendeléskor rögzített e-mail címre a forgalmazói kellékszavatosság érvényesítéséhez szükséges formanyomtatványt. Vevő a formanyomtatvány kinyomtatásának költségeit vállalja, illetve az ahhoz szükséges technikai feltételeket biztosítja. Szolgáltató a forgalmazói kellékszavatosság iránti igény bejelentést csak teljeskörűen, valós adatokkal kitöltött, és a vizsgálatra Szolgáltató részére visszaküldött, eredeti csomagolásába visszahelyezett termék mellé csatolt formanyomtatvány alapján fogadja be.

5.6.      Mind a termékszavatosság, mind a kellékszavatosság, mind pedig a forgalmazói kellékszavatosság esetében a szavatossági igény érvényesítésének feltétele az, hogy a Vevő a Szolgáltató részére postai vagy futárpostai úton visszajuttassa a terméket. Amennyiben ez a szavatossági igény jelzését követő 14 (tizennégy) napon belül nem történik meg, vagy Vevő nem tudja igazolni, hogy ezen határidőn belül a terméket postára adta, Szolgáltató úgy tekinti, hogy Vevő a szavatossági igényétől elállt, azt érvényesíteni nem kívánja.

6.         Háztól-Házig Cseregarancia

Szolgáltató nem megfelelő méretű termék megrendelése esetén háztól házig méret csere lehetőséget biztosít Vásárló számára. A szolgáltatás díja 3000 Ft, amely Vevőt terheli. Ezen díj tartalmazza a nem megfelelő méretű termék Szolgáltatóhoz történő visszajuttatását, a megfelelő méretű termék Vevőhöz történő eljuttatását, valamint a megfelelő méretű termék vételárát. Szolgáltató a Cseregarancia keretében vállalja a már felbontott, felpróbált termékek cseréjét.

Használd mérettáblázatunkat a megfelelő nagyságú gyűrű kiválasztásához! Kérdés esetén hívd ügyfélszolgálatunkat, a 06-21-334-40-20-as telefonszámon, hétköznap 9-17 óra között.

 

7.         Egyéb rendelkezések

7.1.      A Vevő a Webáruházat csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vevőt a Webáruház használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Vevő a Webáruház használata során nem kellő körültekintéssel járt el.

7.2.      A Vevő az adatait csak saját felelősségére teheti mások számára hozzáférhetővé. A Vevő az adatai megadását követően az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az Adatvédelmi nyilatkozat szerinti adatkezeléséhez. A Szolgáltató az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt személyeken és szervezeteken kívül Vevő adatait nem jogosult harmadik személyek részére átadni, illetve azokat nyilvánosságra hozni.

7.3.      A Szolgáltató a Webáruház használói által tanúsított magatartásért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató az esetleges jogellenes vevői magatartás esetén az eljáró hatóságokkal együttműködik a jogsértések felderítése érdekében.

7.4.      A Szolgáltató a termék rendeltetésellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

7.5.      A http://magfitpro.com honlap teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom (grafikai elemek, szöveges elemek, letölthető dokumentumok) vonatkozásában annak tulajdonosa, vagy e tartalmak tekintetében a használatra kizárólagosan feljogosított személy a Szolgáltató.

7.6.      A http://magfitpro.com webáruház wordpress alapon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban akárcsak az internet egyéb weboldalain történő böngészés során, a jelen webáruház látogatása során is friss adatbázissal rendelkező kártevőirtó szoftvereket, illetve tűzfalat célszerű használni, emellett a látogató számítógépére telepített operációs rendszer biztonsági frissítéseit célszerű telepíteni.

7.7.      A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításról a http://magfitpro.com oldalon közleményt tesz közzé.

7.8.      Jelen szerződés vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, így különösen a jelen ÁSZF 4. számú mellékletében felsorolt jogszabályok, valamint a kapcsolódó magyar joganyagok.

7.9.      Jelen ÁSZF-hez 3 (három) darab elválaszthatatlan melléklet tartozik, az alábbiak szerint:

            1. számú melléklet:       Fogalommagyarázat

            2. számú melléklet:       Elállási/felmondási nyilatkozatminta

            3. számú melléklet:       Alkalmazott jogszabályok felsorolása

 

1. sz. melléklet

a http://magfitpro.com webáruház általános szerződési feltételeihez

Fogalommagyarázat

A jelen mellékletben azon fogalmak kerülnek pontosításra, amelyeknek megmagyarázása az ÁSZF-en belül nem történt meg.

1.         Fogyasztó
1.1.      „Ptk. szerinti Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

1.2.      „Fogyasztóvédelmi tv. szerinti Fogyasztó”: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

1.3.      A békéltető testületekre vonatkozó szabályok alkalmazásában a Fogyasztó”: az 1.2. pontban meghatározott természetes személyen túl az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2.         Felhasználó

            A http://magfitpro.com honlap látogatója.

3.         Webáruház
            A http://magfitpro.com honlapon működtetett internetes áruház.

4.         Futárszolgálat
            Az a postai, futárpostai tevékenységet végző társaság, akitől Szolgáltató a termékek

megrendelést követő kiszállítását megrendeli, illetve az a posta, futárpostai tevékenységet végző társaság, akitől Vevő a termék visszaküldésének során a szállítási szolgáltatást megrendeli.

 

2. számú melléklet

a http://magfitpro.com webáruház általános szerződési feltételeihez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett: RGB International Kft. 4030 Debrecen, Fokos utca 14/A. e-mail: [email protected]

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

3. számú melléklet

a http://magfitpro.com webáruház általános szerződési feltételeihez

Alkalmazott jogszabályok felsorolása

A http://magfitpro.com weboldalon történő kereskedelmi tevékenység tekintetében

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései,
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2016. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint
a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

[1] Kérjük, hogy a megfelelőt húzza alá, illetve bankszámlaszám választása, vagy eltérő postacímre kért kézbesítés esetén esetén egészítse ki! 

Letöltés

Általános Szerződési Feltételek v1.2 - hatályos: 2017. április 20-tól 2019. január 20. napjáig.

Általános szerződési feltételek
a http://magfitpro.com webáruház használata kapcsán

hatályos: 2018. január 01. napjától 2019. január 20. napjáig.

 

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az RGB International Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató és az általa értékesített terméket megvásárló természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF minden, a http://magfitpro.com webáruház használatával létrejött jogügyletre vonatkozik.

A Szolgáltatónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben rögzített magatartási kódex nem áll rendelkezésre, ilyen magatartási kódex alá nem veti magát.

A jelen ÁSZF-ben rögzített egyes fogalmakat a jelen dokumentum elválaszthatatlan, 1. sz. mellékletét képező Fogalommagyarázat tartalmazza.

1.         Felek megjelölése
1.1.      Szolgáltató:

            Név:                                                    RGB International Korlátolt Felelősségű Társaság

            Rövid név:                                           RGB International Kft.

            Székhely:                                            4030 Debrecen, Fokos utca 14/A.

            Levelezési cím:                                    4030 Debrecen, Fokos utca 14/A.

            Telefonszám:                                       +36 21 334 4020

            E-mail cím:                                           [email protected]

            Adószám:                                            HU25728545-2-09

  Cégjegyzékszám:                                 Cg.09-09-028086

  Nyilvántartó bíróság:                             Debreceni Törvényszék Cégbírósága

  Adatvédelmi nyilvántartási szám:          NAIH-118078/2017.

  Adatvédelmi nyilvántartó hatóság:        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

A Szolgáltató Ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeket biztosítja.

 

1.2.      Vevő:

            Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki a http://magfitpro.com weboldalon (továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe veszi.

 

1.3.      Felek:

            Szolgáltató és Vevő együttesen.

2.         A szerződés létrejötte
2.1.      A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés alapján a Szolgáltató a termék tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles.

            A Webáruház kizárólag Magyarország területére irányuló kereskedelmi tevékenységet folytat, határokon átnyúló kereskedelmi tevékenysége értékesítési oldalról nincs.

 

2.2.      A szerződés megkötésének nem előfeltétele a regisztráció, a Webáruház felületén Vevő regisztrációjára nincs lehetőség.

 

2.3.      A szerződés a Webáruházban történő megrendeléssel jön létre, amely rendelési folyamatot a jelen ÁSZF 2.5. pontja részletesen tartalmazza.

 

2.4.      A Felek között a termék megrendelésével létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

 

2.5.      A megrendelés

2.5.1.    A főoldalon először egy „Megnézem közelebbről!” gomb látható, melyre rákattintva az oldal legördül és megtekintheti a termékre vonatkozó fontosabb információkat, mint pl. a működési elve. Lejjebb görgetve további információk találhatóak a termékről. Tovább görgetve „Fogyási történeteket” láthat, melyet a gombokra kattintva részletesen is elolvashat. Ezek után elégedett vásárlóink közül láthatunk párat, kifejezve elégedettségüket. Lejjebb görgetve egy orvosi szakvéleményt tekinthet meg, mely mellett található a „Megrendelés” gomb, erre kattintva legördül az oldal és kiválaszthatja az Ön számára ideális terméket. Még lejjebb görgetve értesülhet akcióinkról illetve kedvezményeinkről, valamint leírást talál az egyes méretekről. Ezt követően egy részletes bemutatás során reprezentáljuk, hogyan is használja Ön a terméket ahhoz, hogy megfelelően működjön. Az oldal alján találhatja meg „GYIK” menüpont alatt a leggyakoribb kérdéseket, illetve az elérhetőségeinket, amelyeken felkeresve minket, készséggel állunk rendelkezésére. Ugyanezen oldalon kerül feltüntetésre a termék tulajdonságai alatt a termék bruttó, a termék jellegének megfelelő mértékű általános forgalmi adót már tartalmazó, ténylegesen fizetendő ellenértéke (vételár) is magyar forintban (Ft) meghatározva. A vételár a szállítás költségét nem tartalmazza. Ha a vásárlás előtt a Vevőnek a termékkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, úgy a termék oldalának láblécében, valamint a jelen ÁSZF 1.1. pontjában is szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségeken (telefonszám, e-mail cím) azokat felteheti, az ügyfélszolgálat elérhetősége munkanapokon 7:00 – 20:00 közötti időszakban biztosított. A termék használati utasítását Szolgáltató a rendelés teljesítése során a termékhez mellékelten megküldi Vevő részére.

2.5.2.    A Webáruházban megrendelhető termékek ára megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Az árváltoztatás a Webáruházban történő megjelenéssel válik hatályossá. A már megrendelt terméket Szolgáltató a rendeléskor érvényes áron köteles Vevő részére értékesíteni, amennyiben a termék a rendelés pillanatában készleten van (ajánlati kötöttség).

2.5.3.    Miután rákattintottunk a kiválasztott termék alatt található „Megrendelés” gombra, megjelenik az Ön által kiválasztott termék illetve annak az ára. Lejjebb további hasznos termékeket talál, melyeket igénye szerint megrendelhet. A „Megvásárolom” gombra kattintva előlépő oldalon kell megadni személyes adatait. A megrendelést Vevő csak abban az esetben tudja leadni, amennyiben a termék egyedi weboldalán a csillaggal jelölt mezőket (kötelező mezők) kitölti. A Webáruházban egyszerre csak egy termék rendelhető, több termék egyidejű rendelésére nincs lehetőség. Ha a Vevő több terméket szeretne egyidejűleg megrendelni (egy termékből több darabot, vagy többféle terméket), úgy rendelését egyenként kell leadnia, adatai megadásával. Rendelést a Webáruházban csak természetes személy tud leadni adatai megadásával, amennyiben jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére történik a rendelés, úgy a „Megjegyzés” mezőben tüntetendő fel a szervezet neve, valamint – ha az eltér a szállítási címtől – a székhelye (számlázási címe) és adószáma.

            A rendelés során megadandó vevőadatok:

            - név (vezetéknév, keresztnév),

            - szállítási cím az alábbi részletezéssel:

                        - „cím utca”

                        - „cím házszám”

                        - „város”

                        - „irányítószám”

            - e-mail cím

            A megrendelés során a „Megjegyzés” mezőben feltüntethető minden olyan adat, amely a rendelés teljesítéséhez a fentieken túlmenően szükséges.

            Lehetősége van az „Eltérő címre kérem a számlát!” nevű négyzet kipipálásával arra, hogy egy, a lakcímétől független címre kérje csomagja kiszállítását. Ez esetben meg kell adnia az új címet.

2.5.4.    A „megrendelés elküldése” történő gombra kattintással a Vevő az eladó ajánlatát elfogadja, a terméket megrendeli, így ezen gombra történő kattintás a Vevő részéről fizetési kötelezettséget keletkeztet a termék vételára és a szállítási költség tekintetében.

            Az oldalon feltűnhetnek szezonális ajánlataink, ezeket az „Élek a lehetőséggel, megveszem!” gombbal elfogadhatja, az alatta található „Kösz, de nem kérem” gombbal elutasíthatja.

            Ezután megjelenik egy felirat az Ön sikeres rendeléséről, valamint e-mail címére rendszerünk automatikusan küld egy visszaigazoló e-mailt, mellyel megerősítheti rendelését. A „Vissza a főoldalra” gombra rákattintva pedig visszatérhet Webáruházunk főoldalára.

2.5.5.    A fizetési mód a megrendelés során nem választható ki. A vételár kiegyenlítése a Webáruházban kizárólag utánvéttel, a futárnál történő készpénzes fizetéssel lehetséges.

            A további opciókat is kitöltheti, amennyiben élni kíván az adott szolgáltatással. Ezt követően kiválaszthatja a méretet, valamint kötelezően el kell fogadnia felhasználási feltételeinket.

            Az oldal lejjebb görgetésével egy részletes mérettáblázatot talál, mely segít, hogy ki tudja választani az Ön számára legideálisabb méretet.

2.5.6.    A Vevő a megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz szállított terméket átveszi, és a termék árát, illetve a szállítási költséget a futárszolgálatnak kiszállításkor megfizeti. Amennyiben Vevő e kötelezettségét részben vagy egészben megszegi, Szolgáltató a szerződésen ennek tényét záradékban rögzíti, és a későbbiekben a Vevő további megrendeléseit jogosult megtagadni, vagy proforma számla alapján előre, átutalással történő fizetéshez kötni.

 

2.6.      Az adatbeviteli hibák javítására a Vevőnek az egyedi termék rendelése során a „megrendelés elküldése” gombra történő kattintás előtt van lehetősége. Amennyiben Vevő az adatbeviteli hibát a rendelést visszaigazoló elektronikus levélben észleli, úgy annak javítását a jelen ÁSZF 1.1. pontjában rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségeken tudja kezdeményezni. Az adatbeviteli hibák ügyfélszolgálaton keresztül történő javítását Vevő a megrendeléstől számított 8 (nyolc) órán belül kezdeményezheti, de – amennyiben ezen időtartam lejárta az ügyfélszolgálat 1.1. pontban jelzett elérhetőségi idején kívül esik – legkésőbb a következő munkanap reggel 7:00 órájáig. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adatok megadása következtében felmerült károkért.

 

2.7.      A megrendelés visszaigazolása 48 órán belül, automata visszaigazoló e-mail útján történik. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés egyedi azonosítóját, a rendelt termék megjelölését, a termék vételárát és a fizetendő végösszeget, a megrendelő vonatkozásában pedig a megadott e-mail címet, telefonszámot, nevet és a megadott szállítási címet. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról ad tájékoztatást, hogy a Vevő megrendelése a Szolgáltatóhoz beérkezett.

            A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az automata visszaigazolást a fenti adatokkal.

 

2.8.      Amennyiben a Szolgáltató a megrendelt terméket raktárkészlet hiányában, vagy a beszerzés akadályoztatása miatt, vagy egyéb technikai jellegű okból nem tudja Vevő részére biztosítani, úgy Szolgáltató a Vevőt a megrendelés során megadott telefonszámon vagy e-mail címen erről a megrendelés beérkezését követő 1 munkanapon belül tájékoztatja. Szolgáltató e tájékoztatás során köteles jelezni Vevő felé azt, hogy a megrendelt terméket milyen legkorábbi időpontban tudja a Vevő részére megküldeni. Vevő e tájékoztatás alapján a megrendeléstől elállhat.

 

2.9.      A Felek között a szerződés határozatlan időre jön létre.

 

2.10.     Szolgáltató kizárólag Magyarország területén értékesíti a terméket, külföldi megrendelés teljesítését Szolgáltató nem vállalja.

3.         A szerződés teljesítése
3.1.      Szállítási és fizetési feltételek

3.1.1.    A Szolgáltató a megrendelt árut a Vevő részére kizárólag házhozszállítással, futárszolgálat útján juttatja el. Személyes átvételre a szerződés teljesítése során nincs lehetőség, a Szolgáltató üzletet, illetve olyan telephelyet, ahol ez kivitelezhető lenne, nem üzemeltet. A házhozszállítás során Szolgáltató postai, futárpostai tevékenységet végző cég közreműködését veszi igénybe.

            Szolgáltató postai, futárpostai tevékenységet végző partnerei:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg.13-09-111755, adószám: 12369410-2-44, honlap: http://gls-hungary.hu) 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. szám alatti székhelyű gazdasági társaság és
Trans-O-Flex Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.01-09-980899, adószám: 13947109-2-43, honlap: http://www.tof.hu) 1239 Budapest, Európa utca 12. szám alatti székhelyű gazdasági társaság. 
3.1.2.    A szállítás költségeinek viselésére a Vevő köteles.

3.1.3.    A megrendelés leadásakor a szállítási díj az adott megrendeléshez minden esetben felszámításra kerül. Ha a Vevő a további rendelés(ek) leadásakor a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített e-mail címére írt elektronikus levél útján jelzi a közel azonos időben (1 munkaórán belül) leadott rendelései összevonása iránti igényt, a Szolgáltató 1 munkanapon belül egy válasz e-mailben tájékoztatja Vevőt arról, hogy a megrendelések összevonására van-e még lehetőség. A megrendelések összevonására nincs lehetőség, ha időközben az összevonni kért megrendelések egy része már átadásra került a futárszolgálat részére. Az összevont megrendelések teljesítése során csak egyetlen, az összevont csomagot terhelő, a futárszolgálat mindenkori díjszabása alapján megállapított szállítási díj fizetendő. A futárszolgálat részére átadott, és már kiszállítás alatt lévő megrendelések összevonására, avagy az ilyen megrendelések különválasztására nincs lehetőség.

3.1.4.    A szállítási díj megrendelésenként 990,- Ft (kilencszázkilencven forint). Amennyiben Vevő legalább kettő vagy kettőnél több pár gyűrűt tartalmazó csomagot egyidejűleg rendel, úgy a szállítási költséget nem kell megfizetnie. A kedvezmény megállapítása az akciós termékekre is vonatkozik.

3.1.5.    A megrendeléseket Szolgáltató a futárszolgálat által vállalt határidőn belül vállalja, amely alapesetben a megrendelés 2.7. pont szerinti visszaigazolásától számított 5 munkanap, azonban frekventált időszakban (elsősorban a karácsonyi időszakban) ettől eltérhet. Vevő nem köteles a megrendelt terméket a futárszolgálattól átvenni, amennyiben az a megrendelés visszaigazolásától számított 10 munkanapon túl teljesíti a szállítást. Ha a fenti időtartamhoz képest késedelmes teljesítésre a Vevő kifejezett kérésére, egy általa meghatározott időpontban kerül sor, akkor Vevőt ez a jog nem illeti meg.

3.1.6.    A szerződés teljesítésének helye a Vevő által megadott szállítási cím, ideje pedig a Vevő által történő átvétel és az utánvét Vevő által a futárszolgálat felé történő megfizetése.

3.1.7.    A termékben a kiszállítás közben keletkezett kárért a jelen jogviszony tekintetében a Szolgáltató felel, azonban ezen felelősségét a kiszállítást végző fuvarozóra átháríthatja. Vevő az ilyen kárért nem felel.

 

3.2.      Szolgáltató a Vevő részére elektronikus számlát állít ki a megrendelt termék vételára tekintetében, a hatályos számviteli és adójogi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. A Vevő az elektronikus számla befogadására a jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal. A számla kiállítására a Vevő által történt fizetést követően kerül sor. Amennyiben a Vevő korábbi magatartása miatt proforma (díjbekérő) számla kiállítására kerül sor, úgy azt Szolgáltató a megrendelés leadását követően, azonban még a kiszállítás előtt elküldi Vevő részére. A proforma számla kiállítása szintén elektronikus számla formájában történik.

            Mind az elektronikus proforma számla, mind az elektronikus számla megküldése a Vevő által megrendeléskor rögzített e-mail címre kerül megküldésre. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Vevő elektronikus levelezésének beállítása következtében a Szolgáltató által kiállított számla a Vevő postafiókjának levészemét (spam) mappájába vagy címkéje alá kerül, és Vevő ezért nem jut hozzá a számlához.

            Amennyiben Vevő a részére megküldött számlát nem kapta meg, úgy annak újraküldését kérheti az Ügyfélszolgálattól az 1.1. pontban rögzített elérhetőségeken.

 

3.3.      A panaszkezelés módja

3.3.1.    Panaszkezelés a Szolgáltatónál

3.3.1.1. A Szolgáltató a Vevő termékkel vagy a szerződés teljesítésével, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait

a)telefonon a Szolgáltató + 36 21 334 4020, nem emelt díjas telefonszámán,

b)elektronikus levél útján a Szolgáltató [email protected] e-mail címén és

c)postai levél útján a Szolgáltató 4030 Debrecen, Fokos utca 14/A. szám alatti postacímén fogadja.

            A bejelentett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval (sorszámmal) látja el, amelyet köteles a Vevővel közölni.

3.3.1.2.Telefonon történő panaszbejelentés esetén a Szolgáltató a Vevővel folytatott beszélgetést rögzíti, a bejelentésről készült felvételt mindaddig tárolja, amíg a panasz kivizsgálása mindkét fél részére megnyugtató módon le nem zárult, legfeljebb azonban 90 napig.

3.3.1.3. A szóbeli (telefonon jelzett) panaszt a Szolgáltató – ha a panasz jellege ezt lehetővé teszi – azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, vagy Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Szolgáltató arról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek másolati példányát 15 (tizenöt) napon belül Vevő megrendelés során leadott postacímére megküldi.

3.3.1.4. Írásban (e-mail vagy postai úton) bejelentett panaszt a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül köteles megvizsgálni és további 15 (tizenöt) napon belül köteles érdemben megválaszolni a Vevő részére. A válasz megküldése a Vevő megrendeléskor megadott e-mail címére történő elektronikus levéllel történik.

3.3.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati példányát Szolgáltató 5 évig köteles őrizni.

3.3.2.    Amennyiben Vevő a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság 2017. január 1-jétől a Vevő lakóhelye szerint illetékes járási hivatal. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A Vevő lakóhelye szerint illetékes járási hivatal a http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista weboldalon kereshető meg.

3.3.3.    A termékek minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szerződés megkötésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Vevő a lakhelye szerint illetékes, a kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat, amennyiben a Szolgáltatóval történő egyeztetése nem vezetett eredményre.

            A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi tv.”) rendelkezései alapján a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott Fogyasztón kívül – fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. 

            A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetető testület elérhetőségei:

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: [email protected]

3.3.4.    A Fogyasztóvédelmi tv. szerint a békéltető testületek eljárása tekintetében Fogyasztónak minősülő Vevő a Békéltető Testület felé benyújtandó panaszát online is előterjesztheti a http://ec.europa.eu/odr honlapon található online vitarendezési platformon keresztül.  Az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait ebben az esetben a Budapesti Békéltető Testület látja el, amelynek telefonszáma: +36 1 488 2131, fax-száma: +36 1 488 2186, honlapja: http//bekeltet.hu, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., és e-mail címe. [email protected]

4.         Elállás
4.1.      A jelen (4.) fejezetben foglaltak kizárólag abban az esetben alkalmazandók, ha Vevő a Szolgáltatóval kötött szerződése tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 3. pontjában szabályozott Fogyasztónak minősül. A Fogyasztó e meghatározás szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

4.2.      A Vevőt indokolási kötelezettség nélkül elállási jog illeti meg, amely elállási jogát

a)a terméknek,

b)több termék megvásárlásakor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c)több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d)ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

            a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

            A Webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés nem köthető, erre figyelemmel jelen ÁSZF az ilyen szerződésekre rendelkezéseket nem tartalmaz.

            A Vevő elállási jogát a termék átvételét megelőzően is gyakorolhatja.

            A Vevőt az elállási jog minden, a Webáruházban forgalmazott termék tekintetében megilleti, figyelemmel arra, hogy a Webáruház kínálatában olyan termék vagy szolgáltatás, amely a 45/2014. (II. 16.) Korm. rendelet 29. §-ában felsorolásra került volna az elállási jog alóli kivételek között, nem szerepel.

            A 45/2014. (II. 16.) Korm. rendelet 29. § e. alapján, a fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 16.) Korm. rendelet 20. § szerinti jogát  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

 

4.3.      A Vevő elállási jogát a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében rögzített elállási nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével és Szolgáltató részére történő elküldésével, vagy pedig erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő megküldésével gyakorolhatja. A Vevő elállási jogát kizárólag írásban gyakorolhatja. Írásos joggyakorlásnak minősül a postai úton (ajánlott vagy tértivevényes levélként) a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített levelezési címre történő megküldés, valamint a nyilatkozatminta kitöltését követően annak a Szolgáltató 1.1. pontjában rögzített e-mail címére történő elküldése.

 

4.4.      A Fogyasztó elállási jogának gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát a 4.2. pontban rögzített határidőn belül elküldte. Ha a Szolgáltatóhoz az elállási nyilatkozat késve vagy nem érkezik be, úgy Vevőt terheli annak bizonyításának kötelezettsége, hogy részéről az elállási jogot gyakorló nyilatkozat postán vagy e-mail útján határidőben megküldésre került.

 

4.5.      Amennyiben Vevő elállási jogát e-mailben gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a feladó e-mail címére küldött válaszüzenettel 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolja. Amennyiben Vevő elállási jogát postai úton gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a vásárláskor megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza, az átvételtől számított 3 (három) munkanapon belül.

 

4.6.      A Vevő az elállása esetén köteles az átvett terméket legkésőbb az elállási nyilatkozat postára adása vagy e-mail útján történő megküldése napjától számított 14 napon belül visszaküldeni Szolgáltató 1.1. pontban rögzített levelezési címére. A termék visszaszállításának közvetlen költségei a Vevőt terhelik, annak megtérítését a Szolgáltatótól nem követelheti. Ez alól az egyedüli kivételt az az eset képezi, ha az elállási nyilatkozat 4.5. pontban rögzített visszaigazolása során a Szolgáltató maga vállalja a termék visszaszállítását. Ebben az esetben a visszaszállítás költségei a Szolgáltatót terhelik. A Webáruházban forgalmazott termékeket Vevő postai úton vagy futárszolgálat útján juttathatja vissza Szolgáltató részére, a személyes visszaszállítást – ahogy a megrendelt termékek átvétele során személyes átvételre sem kerülhet sor – Szolgáltató nem tudja befogadni. A Szolgáltató az utánvéttel feladott csomagot technikai okokból ugyancsak nem tudja befogadni.

            A Vevő elállása és a termék visszapostázása esetén a Vevő köteles a csomagolásról a termék törékeny jellegére figyelemmel olyan mértékben gondoskodni, hogy a postai, futárpostai szállítás során abban kár ne keletkezhessen. A visszaküldés során a termékben keletkezett károkért a Vevő felel, azonban ezen kárigényét átháríthatja a visszaszállítást végző fuvarozóra (postára, futárpostai tevékenységet végző társaságra).

 

4.7.      A Vevő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett, a termék általános forgalmi adóval növelt vételárát és a termék Vevő részére történő kiszállításának költségét tartalmazó teljes összeget. A Szolgáltató főszabály szerint a szerződés teljesítése során a Vevő által választott fizetési módszerrel téríti vissza a Vevő részére a fenti összeget, amely a Webáruház működési sajátosságait tekintve jelenleg: készpénzbeli visszafizetés (a Szolgáltató telephelyén, előre egyeztetett időpontban). A Vevő az elállási nyilatkozatában ettől eltérő visszatérítési módot is megjelölhet, ebben az esetben azonban a visszatérítéshez szükséges adatokat az elállási nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével kell a Szolgáltatóval közölnie. A Vevőt az alkalmazott visszatérítési módtól függetlenül többletköltség nem terheli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elállási nyilatkozatmintában történő hibás vagy hiányos adatfeltüntetésből eredő esetleges károkért.

            A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fentebb megjelölt összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

4.8.      A Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

5.         Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság, forgalmazói kellékszavatosság
5.1.      Jótállás

            A Webáruházban forgalmazott termékek a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében nem szerepelnek, így erre figyelemmel nem minősülnek tartós fogyasztási cikkeknek, így kötelező jótállás rájuk nem vonatkozik.

 

5.2.      Kellékszavatosság

5.2.1.    Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

a)tekintettel arra, hogy a Webáruházban forgalmazott áruk javítását Szolgáltató a speciális terméktulajdonságokra figyelemmel vállalni nem tudja, kicserélést igényelhet, vagy

b)a vételár arányos leszállítását kérheti, vagy

c)a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kicserélést nem vállalta, annak nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevő kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

            Jelentéktelen hiba miatti elállásnak nincs helye.

            Szolgáltató a hibás termék kicserélését a hibás termék részére történő visszaküldését követő 15 napon belül köteles elvégezni.

5.2.2.    A Vevő választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.   

5.2.3.    A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval írásban közölni a Szolgáltató jelen ÁSZF 1.1. pontjában meghatározott elérhetőségein. Szolgáltató írásbeli közlésnek tekinti a postai úton a 4030 Debrecen, Fokos utca 14/A. szám alatti levelezés címére megküldött levelet, valamint a [email protected] e-mail címére megküldött elektronikus levelet. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített telefonszámán.

            Ha a Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős.

            Közlés dátumának postai úton történő értesítés során a levél feladásának napja, elektronikus úton történő értesítés során az elektronikus levél Szolgáltató általi érkeztetésének napja minősül. Szolgáltató az elektronikus úton közölt hibajelzést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, a feladó e-mail címére megküldött válaszlevélben.

            Vevő a hibás terméket a jelzés postára adásával vagy e-mail útján történő elküldésével egyidejűleg köteles visszaküldeni – megfelelő csomagolással ellátva – Szolgáltató részére. A Vevő a kellékszavatossági igény érvényesítése körében a visszaküldés költségeit köteles megelőlegezni, azonban annak megtérítését kérheti a Szolgáltatótól. Szolgáltató portósan vagy utánvéttel feladott csomagot technikai okokból fogadni nem tud. Vevő a visszaküldés során köteles a terméket olyan mértékben és módon csomagolni, hogy abban újabb (további) károsodások a szállítás során ne keletkezzenek.

5.2.4.    A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától (azaz a termék Vevő által történt átvételének időpontjától) számított 1 (egy) év alatt évül el. Amennyiben Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy ezen elévülési határidő 2 (kettő) év. A termék kicserélését követően az elévülési idő újból kezdődik.

5.2.5.    A kellékszavatossági igény érvényesítésének a teljesítéstől számított hat hónapon belül a közlésen túl nincs egyéb feltétele, azonban a teljesítéstől számított hat hónap elteltét követően a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

5.3.      Termékszavatosság

5.3.1.    Az 5.3. pont kizárólag abban az esetben alkalmazható, amennyiben a Vevő a Ptk. által meghatározott Fogyasztó.

5.3.2.    Termékszavatosság érvényesítése során a Vevő kizárólag a hibás termék cseréjét kérheti, figyelemmel arra, hogy a Webáruházban forgalmazott termékek Szolgáltató általi javítása nem lehetséges. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a termék gyártója és a Szolgáltató által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó vagy a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatosság érvényesítése során a termék hibáját a Vevő köteles bizonyítani.

5.3.3.    Termékszavatosság alól a jelen Webáruházban forgalmazott termékekre figyelemmel a gyártó vagy a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.  

5.3.4     A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy a Szolgáltatóval írásban közölni.

            Szolgáltató a felé történt írásbeli közlésnek tekinti a postai úton a 4030 Debrecen, Fokos utca 14/A. szám alatti levelezés címére megküldött levelet, valamint a [email protected] e-mail címére megküldött elektronikus levelet. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített telefonszámán.

            A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

5.3.5.    A gyártót és a Szolgáltatót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Szolgáltató köteles Vevővel közölni a termékszavatossági igény érvényesítésének határidejét az adott termék vonatkozásában.

            A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

 

5.4.      Vevő egyszerre, egymással párhuzamosan termékszavatossági és kellékszavatossági igényt ugyanazon termék tekintetében nem érvényesíthet.

 

5.5.    „Minőségi garancia”: Szolgáltató minden csomag esetén cserét vállal a termék tervezett élettartama alatt bekövetkező, a termék minőséghibájából adódó meghibásodásokra. Szolgáltató a cserét azonos termékre végzi, ez alól kivételt képez, ha Felek kölcsönösen másként állapodnak meg. A termék tervezett élettartama a csomagolás eltávolításától számított 25 nap. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodásokra (különösképpen látható fizikai behatás). Felhasználó kötelessége a garancia érvényesítésének igényét a meghibásodástól számított 5 munkanapon belül Szolgáltató felé bejelenteni, ellenkező esetben Felhasználó elesik a „minőségi garancia” érvényesítésének jogosultságától, így amennyiben Felhasználó köteles bejelenteni a termék átvételétől számított 35 napon belül az 1. termékre vonatkozó igényét, 65 napon belül a 2. termékre vonatkozó igényét, 95 napon belül a 3. termékre vonatkozó igényét. (2. és 3. termékre vonatkozó igény több termék együttes megrendelése esetén jelenthető be.)

5.5.2.    A forgalmazói kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezések megegyeznek az 5.2. pontban rögzített kellékszavatossági rendelkezésekkel, azzal az eltéréssel, hogy

a)mivel termékünk higiéniás termék, ezért nem vonatkozik rá forgalmazói kellékszavatosság, a termék felbontásának pillanatától kezdve nem áll módunkban visszaszolgáltatni a termék költségeit,

b)a forgalmazói kellékszavatosságot a termék továbbértékesítése esetén az új tulajdonos a Szolgáltatóval szemben nem érvényesítheti,

c)forgalmazói kellékszavatosságot Szolgáltató kizárólag a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősülő Vevők részére biztosít.

5.5.3.    A forgalmazói kellékszavatosság érvényesítése során a termék meghibásodásának 5.2. pont szerinti bejelentést követően a Vevő részére a Szolgáltató megküldi a megrendeléskor rögzített e-mail címre a forgalmazói kellékszavatosság érvényesítéséhez szükséges formanyomtatványt. Vevő a formanyomtatvány kinyomtatásának költségeit vállalja, illetve az ahhoz szükséges technikai feltételeket biztosítja. Szolgáltató a forgalmazói kellékszavatosság iránti igény bejelentést csak teljes körűen, valós adatokkal kitöltött, és a vizsgálatra Szolgáltató részére visszaküldött, eredeti csomagolásába visszahelyezett termék mellé csatolt formanyomtatvány alapján fogadja be.

 

5.6.      Mind a termékszavatosság, mind a kellékszavatosság, mind pedig a forgalmazói kellékszavatosság esetében a szavatossági igény érvényesítésének feltétele az, hogy a Vevő a Szolgáltató részére postai vagy futárpostai úton visszajuttassa a terméket. Amennyiben ez a szavatossági igény jelzését követő 14 (tizennégy) napon belül nem történik meg, vagy Vevő nem tudja igazolni, hogy ezen határidőn belül a terméket postára adta, Szolgáltató úgy tekinti, hogy Vevő a szavatossági igényétől elállt, azt érvényesíteni nem kívánja.

6.         Egyéb rendelkezések
6.1.      A Vevő a Webáruházat csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vevőt a Webáruház használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Vevő a Webáruház használata során nem kellő körültekintéssel járt el.

 

6.2.      A Vevő az adatait csak saját felelősségére teheti mások számára hozzáférhetővé. A Vevő az adatai megadását követően az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az Adatvédelmi nyilatkozat szerinti adatkezeléséhez. A Szolgáltató az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt személyeken és szervezeteken kívül Vevő adatait nem jogosult harmadik személyek részére átadni, illetve azokat nyilvánosságra hozni.

 

6.3.      A Szolgáltató a Webáruház használói által tanúsított magatartásért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató az esetleges jogellenes vevői magatartás esetén az eljáró hatóságokkal együttműködik a jogsértések felderítése érdekében.

 

6.4.      A Szolgáltató a termék rendeltetésellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

 

6.5.      A http://magfitpro.com honlap teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom (grafikai elemek, szöveges elemek, letölthető dokumentumok) vonatkozásában annak tulajdonosa, vagy e tartalmak tekintetében a használatra kizárólagosan feljogosított személy a Szolgáltató.

 

6.6.      A http://magfitpro.com webáruház wordpress alapon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban akárcsak az internet egyéb weboldalain történő böngészés során, a jelen webáruház látogatása során is friss adatbázissal rendelkező kártevőirtó szoftvereket, illetve tűzfalat célszerű használni, emellett a látogató számítógépére telepített operációs rendszer biztonsági frissítéseit célszerű telepíteni.

 

6.7.      A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításról a http://magfitpro.com oldalon közleményt tesz közzé.

 

6.8.      Jelen szerződés vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, így különösen a jelen ÁSZF 4. számú mellékletében felsorolt jogszabályok, valamint a kapcsolódó magyar joganyagok.

 

6.9.      Jelen ÁSZF-hez 4 (négy) darab elválaszthatatlan melléklet tartozik, az alábbiak szerint:

            1. számú melléklet:       Fogalommagyarázat

            2. számú melléklet:       Elállási/felmondási nyilatkozatminta

            3. számú melléklet:       A békéltető testületek elérhetőségei

            4. számú melléklet:       Alkalmazott jogszabályok felsorolása

 

1. sz. melléklet

a http://magfitpro.com webáruház általános szerződési feltételeihez

 

Fogalommagyarázat

 

A jelen mellékletben azon fogalmak kerülnek pontosításra, amelyeknek megmagyarázása az ÁSZF-en belül nem történt meg.

 

1.         Fogyasztó
1.1.      „Ptk. szerinti Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

1.2.      „Fogyasztóvédelmi tv. szerinti Fogyasztó”: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

1.3.      A békéltető testületekre vonatkozó szabályok alkalmazásában a Fogyasztó”: az 1.2. pontban meghatározott természetes személyen túl az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

2.         Felhasználó

            A http://magfitpro.com honlap látogatója.

3.         Webáruház
            A http://magfitpro.com honlapon működtetett internetes áruház.

4.         Futárszolgálat
            Az a postai, futárpostai tevékenységet végző társaság, akitől Szolgáltató a termékek megrendelést követő kiszállítását megrendeli, illetve az a posta, futárpostai tevékenységet végző társaság, akitől Vevő a termék visszaküldésének során a szállítási szolgáltatást megrendeli.

 

 

 

2. számú melléklet

a http://magfitpro.com webáruház általános szerződési feltételeihez

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

Címzett:                       RGB International Korlátolt Felelősségű Társaság

                                   4030 Debrecen, Fokos utca 14/A.

                                   [email protected]

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:  

 

Szerződéskötés (megrendelés) időpontja:         ………………………………………………………………………………

 

Átvétel időpontja:                                            ……………………………………………………………………………….

 

Termék(ek) megnevezése:                                ……………………………………………………………………………….

 

A fogyasztó neve:                                           ……………………………………………………………………………….

 

A fogyasztó címe:                                           ……………………………………………………………………………….

 

Kijelentem, hogy a termék(ek) árának visszatérítését az alábbiak szerint kérem[1]:

 

a)         A megrendelés során megadott címre történő készpénz-átutalással.

 

b)         Az alábbi bankszámlaszámomra történő utalással:

 

            Számla jogosultjának megnevezése:     ……………………………………………………………………………….

 

            Számlát vezető pénzintézet neve:          ……………………………………………………………………………….

 

            Bankszámlaszám:                                ……………………………………………………………………………….

 

c)         A megrendelés során megadott címtől eltérő címre történő készpénz-átutalással.

 

            Tudomásul veszem, hogy a pénzösszeg visszafizetése során ebben az esetben is az én nevem kerül címzettként megjelölésre.

 

            A cím, amelyre kérem a visszatérítést:   ……………………………………………………………………………….

 

 

Kelt: ………………………………..(helység), …………. (év) ……………………………… (hó) …….. (nap)

 

 

 

 

…………………………………………………………

Fogyasztó aláírása

(csak postai visszaküldés esetén)

 

 

3. számú melléklet

a http://magfitpro.com webáruház általános szerződési feltételeihez

 

A békéltető testületek elérhetőségei

 

A területileg illetékes testületek mindenkori elérhetőségei a http://bekeltetes.hu weboldalon megtalálhatók, a jelen ÁSZF hatályba lépésének napján ezen honlapon az alábbi elérhetőség adatok kerültek közzétételre:

 

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-76-501-500

Fax: 06-76-501-538

Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.

E-mail: [email protected]

Honlap: http://bacsbekeltetes.hu

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: [email protected]

Honlap: http.//www.pbkik.hu

 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: [email protected]

Honlap: http//www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: [email protected]

 

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323

Fax: 06-22-510-312

E-mail: [email protected] és [email protected]

 

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: [email protected]

 

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: [email protected]

 

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: 06-36-416-660 / 105 mellék

Fax: 06-36-323-615

E-mail: [email protected]

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

Telefon: 06-20-373-2570

E-mail: [email protected]

 

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

Email: [email protected]

Honlap: http://kem-bekeltetes.webnode.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: [email protected]

Honlap: www.nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail cím.: [email protected]

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: [email protected]

 

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: [email protected] (Pergel Bea békéltető testületi munkatárs)

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet

a http://magfitpro.com webáruház általános szerződési feltételeihez

 

Alkalmazott jogszabályok felsorolása

 

A http://magfitpro.com weboldalon történő kereskedelmi tevékenység tekintetében

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései,
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2016. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint
a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

[1] Kérjük, hogy a megfelelőt húzza alá, illetve bankszámlaszám választása, vagy eltérő postacímre kért kézbesítés esetén esetén egészítse ki! 

Letöltés

Általános Szerződési Feltételek v1.0 - hatályos volt: 2016. november 20-tól 2017. április 19-ig

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az RGB International Kft., 4030 Debrecen, Fokos utca 14/A., a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban együttesen: Felek).

 

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1.1. Jelen ÁSZF a www.magfitpro.com weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) működő internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.magfitpro.com weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

 

1.1.2. A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, más nyelven nem elérhető.

 

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során, a csomagolás teljesítésével jön létre, a rendeléshez tartozó számla nyomtatásakor vagy e-számla elkészítésekor. A Felek között az áru megvásárlásával a magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja és a létrejöttét követő 5 évig őrzi, amihez Felhasználó Szolgáltatónak székhelyére küldött levélben kérhet hozzáférést.

 

2. Megrendelés

 

2.1.1. A rendelés leadásához a Weboldalon található űrlap kitöltése, az ÁSZF és Adatkezelési nyilatkozat elfogadása és fizetési mód választása szükséges. Az űrlapon megjelölt adatokat kötelező megadni. Az adatszolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Felhasználó vállalja. A Szolgáltatót ennek vonatkozásában semmi nemű felelősség (szavatosság, kárfelelősség) nem terheli. Amennyiben Felhasználó bankkártyás fizetési opciót választott, a rendelés menete a bankkártyás fizetéssel zárul (illetve sikeres tranzakció után válik érvényessé). Az ehhez szükséges felületet nem Szolgáltató, hanem harmadik fél biztosítja, így a felhasználó átirányításra kerül a bankkártyás fizetési platformra.

 

2.1.2. A rendelés mennyisége minden esetben 1. Kizárólag egymást követő megrendelések leadásával lehetséges a mennyiség növelése, melyek adategyezés esetén automatikusan összevonásra kerülnek. Amennyiben Felhasználó csomagtípust kíván módosítani, azt a rendelés leadása előtt annak megszakításával, és a megfelelő csomag űrlapjának választásával teheti meg. Felhasználó az űrlap kitöltése közben bármely azon kért adatot maga javíthat. A rendelés leadását követően a rendelésen történő módosítás kizárólag az ügyfélszolgálaton keresztül lehetséges.

 

2.2. A vételár mindig a kiválasztott terméknél feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza (ÁFA 27%). A termékek vételára csak abban az esetben tartalmazza a kiszállítási díjat, amennyiben ez külön fel van tüntetve.

 

2.3. A Szolgáltató a Weboldalról megrendelhető termékek/szolgáltatások árváltoztatási jogát fenntartja, árakciókat, eladásösztönző marketing módszereket alkalmazhat, a szerződés a megrendelés leadásának pillanatában feltüntetett árakkal és csomagajánlatokkal jön létre. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg léphatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, Felhasználónak a megrendelés pillanatában feltüntetett árat kell megfizetnie.

 

2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

 

2.5. Felhasználó köteles a rendelés leadását megelőzően pontos mérést végezni a termék szükséges méretének megállapítására. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott méretre visszavezethető költségekért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli.

 

2.6. Felhasználó kötelessége a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul és valóságnak megfelelően kitölteni. Hiányos vagy téves adatok esetén Szolgáltató a megrendelést visszautasíthatja. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

2.7. Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

2.8. Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

2.9. Felhasználó hozzájárul, hogy számára Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Felhasználó kijelenti, hogy az ennek fogadásához szükséges feltételekkel rendelkezik.

 

3. Szállítási és fizetési feltételek

 

3.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja, szállítmányozó cégigénybevételével. A fuvardíjat a Felhasználó viseli. Ez alól kivétel, ha a Weboldalon egy adott terméknél ez másképpen van feltüntetve. Ha egy Felhasználótól több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már teljesítés alatt álló csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti. Amennyiben a közzétett határidőn belül a megrendelő által megbízott szállítmányozó cég nem kíséreli meg a kiszállítást (Felhasználó ellenkező kérelmének hiányában), Felhasználó nem köteles a csomagot átvenni, az utánvét díját megfizetni (illetve ha bankkártyával előre megfizette a termék és szállítás árát, azt visszakövetelheti Szolgáltatótól). A csomag átvételével Felhasználó lemond a késedelmes szállítással kapcsolatos igényeiről. A megrendelt termékek személyes átvételére nincsen lehetőség.

 

3.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatások teljesítése a szállítmányozó cég számára történő átadással valósul meg, így a teljesítés helye és ideje az átadás helye és ideje lesz.

 

3.3. Felhasználó a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz szállított terméket átveszi, és a termék árát, illetve a szállítási költséget a szállítmányozó cégnek megfizeti (amennyiben ez bankkártyával nem került előre kifizetésre). Amennyiben Felhasználó e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, Szolgáltató jogosult Felhasználó további megrendeléseinek teljesítését megtagadni. Szolgáltató úgy is rendelkezhet, hogy ilyen esetekben kizárólag a Felhasználó előre fizetendő, bankkártyás megrendeléseit teljesíti.

 

3.4. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy e-számlát email útján befogad, az ahhoz szükséges technikai feltételekkel rendelkezik, az email fogadásáról a rendelés során megadott email címen gondoskodik. Szolgáltató az e-számlát automatikus rendszer segítségével küldi ki, amely sok esetben - a Felhasználó levelező kiszolgálójától, az automatikus szűrési feltételeinek beállításától függően- spam mappába érkezik.

 

3.5. Felek elfogadják, hogy a különböző csomagokhoz felkínált könyvek elektronikus könyvek, azok elektronikus formában kerülnek kiküldésre. Felhasználó az e-számlához hasonlóan gondoskodik ezen könyvek fogadásáról, valamint vállalja, hogy biztosítsa a könyvek letöltéséhez és megnyitásához szükséges technikai feltételeket (pl. megfelelő gyorsaságú szélessávú Internet hozzáférés, PDF megnyitására alkalmas programkörnyezet).

 

3.6. Amennyiben Felhasználó valamilyen okból következően a 3.4, illetve 3.5 pontnak megfelelően nem kapta meg a részére megküldött fájlokat, úgy azok újraküldését kérheti az ügyfélszolgálatnak megküldött email útján.

 

4. Elállás és felmondás joga, módja, következményei

 

4.1.1. Amennyiben Felhasználó a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Felhasználó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell az elektronikus számla nyomtatott változatával együtt visszajuttatnia Szolgáltató Webáruházban feltüntetett címére. Személyes átadásra nincs lehetőség. A Szolgáltató kizárólag sértetlen védőcsomagolású (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni.

 

4.1.2. Ha Felhasználó az elállási jogot gyakorolni kívánja, annak írásbeli közlése a Szolgáltató felé kötelező. Ez történhet postai, vagy elektronikus úton (e-mail). Elállás esetén Felhasználó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt) Szolgáltatónak. Amennyiben a termék visszaküldése fizikailag nem történik meg a határidőn belül (a termék nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, ill. a Felhasználó nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a terméket postai vagy futár útján Szolgáltató részére megfelelően elküldte), úgy a Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó az elállási jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni, és a visszavásárlási folyamatot megszünteti.

 

4.1.3. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Felhasználónak kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek is Felhasználót terhelik.

 

4.1.4. A termék a 45/2014. (II. 26) Korm. rendeletben meghatározott, úgy nevezett természeténél fogva vissza nem szolgáltatható termékek kategóriájába tartozik. Elállás esetén Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék belső védőcsomagolása eltávolításra került.

 

4.1.5. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálását követően utólag, banki átutalással lehetséges.

 

4.1.6. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat haladéktalanul visszatéríti a vásárló részére.

 

4.2. „Háztól-Házig Cseregarancia”:

 

4.2.1. Felhasználó megbízást ad Szolgáltatónak, hogy bonyolítsa le egy csomag Felhasználóhoz történő kiszállítását, ugyanakkor egy csomag Felhasználótól visszaszállítását. Felek megállapodnak, hogy a csomagszállítások 1 munkanapos szállítás formájában történjenek, valamint rögzítik a „csere” dátumát. Mindaddig, míg a csomag Szolgáltatónál van, Felhasználó indoklás nélkül elállhat szándékától, melyet Szolgáltató felé bejelenteni köteles. Felhasználó számára ez semmilyen többletköltséggel nem jár.

 

4.2.2. A megrendelt szolgáltatás teljesítése a kiszállítandó csomag szállítmányozó cég számára történő átadásával valósul meg, így a teljesítés helye és ideje az átadás helye és ideje lesz. Szolgáltatások esetében a teljesítést követően nincs mód elállásra, vagy felmondásra. Ezért ha a feladást követően a szállítandó csomagok cseréje Felhasználó kérésére nem valósul meg, akkor a kiszállítandó csomag kerül visszaszállításra. Így Felhasználó akkor is köteles a kiállított számla alapján a szállítási költséget 8 napon belül banki átutalással megfizetni Szolgáltató részére.

 

4.2.3. Szolgáltató a terméket azonos minőségű, Fogyasztó kérésének megfelelő méretű termékre cseréli. Amennyiben Felhasználó nem a kiküldött csomag tartalmának megfelelő ellenértékű csomagot szállíttat vissza (vagy egyáltalán nem szállíttat vissza csomagot), a Szolgáltató által kiállított számla alapján a különbözetet megtéríteni köteles.

 

4.2.4. Szolgáltató a használt (felpróbált) termékek cseréjére kizárólag a kézhezvételtől számított 14 napon belül vállalkozik. Ezt követően Felhasználó kizárólag új állapotú, bontatlan védőcsomagolású termékek cseréjére tarthat igényt.

 

5. Garancia, szavatosság, kártérítés

 

5.1. A Weboldalon értékesített termékek a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek. Az egyes csomagokra vonatkozóan azonban Szolgáltató kötelező jótálláson túli jótállást, illetve pénz visszafizetési garanciát vállalhat (továbbiakban: „garancia”). Ezen vállalások a Weboldalon a csomagok adatainál vannak feltüntetve, értelmezésük az alábbi módon történik.

 

5.2. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a vételárat nem téríti vissza.

 

5.3. Szolgáltató vállalásai esetében fenntartja a jogot a bejelentett igény elbírálására, a rendeltetésszerű használatot a rendelkezésre álló adatok alapján vélelmezi. Pénzvisszafizetési garancia esetén kiköti a termék használatának pontos követelményeit, hiszen ettől eltérő használat esetén a termék hatékonysága csökkenhet, ezzel Fogyasztóban elégedetlenséget kiváltva. Amennyiben Felhasználó ettől a használattól eltér, elveszíti a garancia érvényesítésének jogát. Szolgáltató feltételezi, hogy a termékek átvételétől számított 5 napon belül Felhasználó megkezdi a termék használatát, illetve azt onnantól kezdve folyamatosan használja. Több termék esetén a termékek egymás utáni használata között maximum 5 nap szünetet tart.

 

5.3.1. „Minőségi garancia”: Szolgáltató minden csomag esetén cserét vállal a termék tervezett élettartama alatt bekövetkező, a termék minőséghibájából adódó meghibásodásokra. Szolgáltató a cserét azonos termékre végzi, ez alól kivételt képez, ha Felek kölcsönösen másként állapodnak meg. A termék tervezett élettartama a csomagolás eltávolításától számított 25 nap. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodásokra (különösképpen látható fizikai behatás). Felhasználó kötelessége a garancia érvényesítésének igényét a meghibásodástól számított 5 munkanapon belül Szolgáltató felé bejelenteni, ellenkező esetben Felhasználó elesik a „minőségi garancia” érvényesítésének jogosultságától, így amennyiben Felhasználó köteles bejelenteni a termék átvételétől számított 35 napon belül az 1. termékre vonatkozó igényét, 65 napon belül a 2. termékre vonatkozó igényét, 95 napon belül a 3. termékre vonatkozó igényét. (2. és 3. termékre vonatkozó igény több termék együttes megrendelése esetén jelenthető be.)

 

5.3.2. „100% Pénzvisszafizetési garancia” (más néven 100% Elégedettségi garancia): Szolgáltató bizonyos csomagajánlatok esetében pénzvisszafizetési garanciát biztosít. Ezen csomagok megnevezése minden esetben tartalmazza a Supreme kifejezést. Az pénzvisszafizetési garancia érvényesítése esetében Szolgáltató a vételár szállítási költséggel csökkentett összegét visszafizeti. Ekkor Szolgáltató a Felhasználótól átvállalt szállítási költségét Felhasználóra hárítja, így a Weboldalon „ingyenes szállítás”-ként feltüntetett csomagok esetében is a rendeléskor érvényes szállítási költséget számolja el. A termék elajándékozásával, vagy továbbértékesítésével a garancia érvényesítésének jogai nem ruházhatóak át.

 

A pénzvisszafizetési garancia érvényesítésének feltételei:

 

5.3.2.1. Felhasználó a megrendelt terméket kellő körültekintéssel, a Weboldalon feltüntetett, részére megküldött, a használati utasításban leírt információk részletes áttanulmányozása után, azoknak megfelelő módon maga használja.

 

5.3.2.2. A termék átvételétől számított 5 napon belül megkezdi a használatot.

 

5.3.2.3. Szolgáltató garanciát kizárólag megfelelő mennyiségű és méretű termékre vállal. A használat megkezdésével Felhasználó meggyőződik a termék méretének megfelelőségéről, és amennyiben szükséges, 14 napon belül igénybe veszi a Háztól-Házig Cseregaranciát. Csere esetén Szolgáltató a garancia határidőit a megfelelő méretű gyűrűk kézhezvételétől számítja.

 

5.3.2.4. A terméket 25 napig, napi rendszerességgel, naponta minimum 8 órán keresztül használja.

 

5.3.2.5. 2 termék használata között maximum 5 nap szünetet tart.

 

5.3.2.6.1. A 3 termék „elhasználását” követően (25 napos használat), 5 napon belül bejelenti igényét. Ekkor részére Szolgáltató elektronikus úton megküldi a garancia érvényesítő nyilatkozathoz szükséges formanyomtatványt. Felhasználó biztosítja az annak nyomtatáshoz szükséges technikai forrásokat, valamint vállalja a nyomtatás költségeit.

 

5.3.2.6.2. Amennyiben Felhasználó a termék kikötött használatának (3X25 nap) lejárta előtt jelenti be igényét, Szolgáltató rosszhiszeműséget feltételezhet, s ezzel Felhasználó automatikusan elveszíti a pénzvisszafizetési garancia érvényesítési jogát.

 

5.3.2.7. Kiegészítő csomag (további megegyező termék(ek) egy azon rendelésen belül történő) vásárlása az előírt használati időt, valamint a garancia érvényesítésére vonatkozó határidőket nem módosítja.

 

5.3.2.8. Felhasználó a 3 „elhasznált” termék mellett, amennyiben rendelkezik ilyennel, köteles a megvásárolt kiegészítő csomag tartalmát eredeti állapotban visszaszolgáltatni. Különös tekintettel arra, hogy a termék nem lehet használt, csomagolása sérült. Amennyiben Felhasználó a kiegészítő csomag tartalmát nem szolgáltatja vissza, Szolgáltató kizárólag a rendelés összértékének 3 termékre eső hányadára vonatkoztatja a garanciális igényt.

 

5.3.2.9.1. A termék visszaküldésével egy időben, a termékkel együtt visszaküldi a garancia érvényesítő nyilatkozatot, melyet Szolgáltató formanyomtatványának használatával, az abban foglalt kitöltési útmutató szerint készít el. A formanyomtatvány további, a szolgáltatás javítására irányuló kérdéseket is tartalmazhat. Felhasználó vállalja, hogy a feltüntetett összes adatot kitölti, a kérdésekre hiánytalanul, részletesen és a valóságnak megfelelően válaszol. A formanyomtatványt dátummal és eredeti kézjegyével látja el.

 

5.3.2.9.2. Felhasználó köteles megőrizni a garancia érvényesítéséhez a terméket, annak csomagolását, számláját, fuvarlevele(i)t, valamint a rendeléshez kapcsolódó elektronikus levelezést.

 

5.3.2.9.3. Felhasználó vállalja, hogy a használat idejét, étkezési szokásait és testsúlyát naponta írásban, eredményességét pedig fényképeken heti rendszerességgel dokumentálja a csomag használata során. A dokumentációt garancia érvényesítésekor Szolgáltató rendelkezésére bocsájtja.

 

5.3.2.9.4. Sem Felhasználó harmadik személy nevében, sem harmadik személy Felhasználó nevében nyilatkozatot tenni nem jogosult.

 

5.3.2.10. Szolgáltató kizárólag az első megrendelés alkalmával biztosít pénzvisszafizetési garanciát, függetlenül attól, hogy annak teljesítése megtörtént-e.

 

5.3.2.11. Felhasználó további rendelés leadásával automatikusan elismeri elégedettségét, s ezzel lemond garanciaérvényesítési jogáról.

 

5.3.2.12. Felhasználó és Szolgáltató egyetértésben vélelmezi, hogy a 3X25 napos használatot követően a további használat eredménye a korábbi tendencia szerint alakul. Ennek megfelelően Felhasználó a kiegészítő csomag használatának megkezdésével garanciaérvényesítési jogáról lemond.

 

5.4. Amennyiben a garancia érvényesítésének bejelentésétől számított 10 napon belül a termékvisszaküldése fizikailag nem történik meg (a termék nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, ill. a Felhasználó nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a terméket postai vagy futár útján Szolgáltató postacímére elküldte), úgy a Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó ezen jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni, és a garanciaérvényesítés folyamatát megszünteti.

 

5.5. A visszafizetési kötelezettség kivizsgálására 30 naptári nap áll Szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítási költséggel csökkentett vételárat a bírálatot követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére. A visszafizetés határideje további 30 nappal meghosszabbítható, melyről ilyen esetben Szolgáltató írásban értesíti Felhasználót.

 

5.6. „Visszavásárlási garancia”: Szolgáltató bizonyos csomagajánlatai esetében folyamatos visszavásárlást vállal az új állapotú termékekre. Felhasználó köteles igényét Szolgáltató felé haladéktalanul bejelenteni. Felhasználónak a terméket a Szolgáltató által biztosított garanciaérvényesítő formanyomtatvánnyal együtt kell visszajuttatnia. Az ezzel kapcsolatos költségek is Felhasználót terhelik. Amennyiben a termék védőcsomagolása ép, azonban külső csomagolása nincs újraértékesíthető minőségben, az után Szolgáltató 10% újracsomagolási költséget számíthat fel. Visszavásárlás nem lehetséges, ha a belső védőcsomagolás eltávolításra került. A visszafizetési kötelezettség kivizsgálására 30 naptári nap áll Szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételár arányos részét a bírálatot követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére. A visszafizetés határideje további 30 nappal meghosszabbítható, melyről ilyen esetben Szolgáltató írásban értesíti Felhasználót.

 

5.7. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással történő visszafizetéssel lehetséges.

 

5.8. Felek megállapodnak abban, hogy ha Felhasználó a fent említett esetek hatályán kívül a terméket visszaküldi, azzal annak tulajdonjogát is átruházza Szolgáltatóra.

 

5.9.1 A Weboldalon árusított termékekre különböző szervezetek, különbözőképpen reagálhatnak, így amennyiben Felhasználó bármilyen negatív jellegű hatást érzékel (irritáció, bőrbántalmak, stb.) a termék használata során, a termék használatát azonnal megszünteti, amennyiben szükséges, orvoshoz fordul.

 

5.9.2. Felhasználó a terméket saját felelősségére használja. A termék tulajdonságaiból (pl. mágnesesség) adódóan előfordulhatnak olyan esetek, amikor Felhasználó számára nem javallott a termék használata. A használat előtt Felhasználó orvosával egyeztetve kizárja az ilyen lehetőségeket.

 

5.9.3. Felek leszögezik, hogy Szolgáltató kártérítési felelőssége minden esetben kizárólag a termék vételáráig és a szállítási költség erejéig terjed. A termék vételárán és a szállítási költségen túl Felhasználó semmilyen kártérítési követelést nem érvényesíthet.

 

6. A Felhasználási feltételek módosítása: Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.

 

7. A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

 

7.1. A Felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a Weboldalhasználata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során nem kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

 

7.2. A Felhasználó köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a Weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

 

7.3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

- Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;

- Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön,a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;

- Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;

- Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

 

7.4. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

- Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;

- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

- Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

 

7.5. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

- Tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

- Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személytermékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

 

A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8. Eljárás a Felhasználó jogsértő magatartása esetén

 

8.1. Amennyiben jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a tudomására jutott, Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

 

9. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

 

9.1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatászavartalansága és folyamatossága érdekében.

 

9.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.

 

9.3. A Szolgáltató a Weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

10. Jogérvényesítés A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Felek jogvitáikat elsődlegesen „békés úton”, egyeztetések révén orvosolják, amennyiben ez nem vezet célra vagy a jogsértés mértéke megköveteli, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesíthetik jogaikat.

 

11. Adatvédelem, adatkezelés

 

11.1. Szolgáltató az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

 

11.2. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

11.3. A Weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az adatok megadásával Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatásjellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy az adatszolgáltatást önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

 

11.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektev.) 13/A. § (3) bekezdése.

 

11.5. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, rendelési cím (irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő), rendelt szolgáltatás fajtája, mennyisége, fizetendő összeg, kedvezmény, valamint a megjegyzésben és levelezés során megadott egyéb adatok.

 

11.6. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a szolgáltatás teljesítése, valamint a szerződés megőrzésének ideje alatt kezeli.

 

11.7. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel, telefonhívással, telefonos üzenetben vagy azokkal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.

 

11.8. A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet. Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

 

11.9. Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

11.10. Szolgáltató Felhasználó zökkenőmentes kiszolgálása érdekében ún. presubmit tracking technológiát használ. A technológia révén Szolgáltató képes Felhasználó által megadott adatok folyamatos tárolására, amely azt jelenti, hogy az adatkitöltés folyamata közben többszöri tárolásra kerülhet sor, Felhasználónak nem szükséges az adatkitöltést teljeskörűen elvégeznie. A presubmit technológia során Szolgáltató a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ában meghatározott személyes adatokat is gyűjt. Az adatgyűjtés célja, hogy Szolgáltató segítse Felhasználót rendelésének leadása és véglegesítése során. Ezalatt Szolgáltató mentheti Felhasználó kosárba helyezett termékeit, az általa megadott adatokat annak érdekében, hogy Felhasználó a megkezdett folyamatot a megkezdett állapotból folytathassa. Szolgáltató -amennyiben Felhasználó közvetlen elérésre lehetőséget adó kapcsolati adatot közölt - a tárolt adatokról email és sms értesítést küldhet, illetve emlékeztetheti Felhasználót az adatmentés közelgő lejártáról. Szolgáltató minden általa küldött email üzenetet “leiratkozó” hivatkozással lát el, mellyel Felhasználónak lehetőséget biztosít a további kommunikáció és adatkezelés megszüntetésére. A személyes adatok gyűjtésére a weboldalon található adatmezők kitöltésével, Felhasználó kifejezett kezdeményezésére kerül sor. Felhasználó kezdeményezésének minősül, ha Szolgáltató online felületén személyes adatait önszántából megadja. Felhasználó személyes adatainak megadásával hozzájárul azok kezeléséhez. Webáruház ezen adatkezelést ügyfélkapcsolati alapon, szolgáltatása elengedhetetlen részeként végzi. Ügyfélkapcsolatnak minősül, ha Weboldal látogatója vásárlási folyamatot kezdeményez. Szolgáltató a presubmit technológiával begyűjtött adatokat a vásárlás befejezéséig, vagy annak vélhető meghiúsulásáig kezeli. Vélhető meghiúsulásnak minősül ha Felhasználó a vásárlási folyamatot kellő időn belül - jelen esetben 4 napban meghatározott időn belül - nem folytatja. a 2011. évi CXII. 65. §-a alapján Szolgáltató a presubmit technológia révén ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait gyűjti, így hatósági adatvédelmi nyilvántartásra nincs szükség. Szolgáltató Felhasználó kérésére hozzáférést biztosít Felhasználóról tárolt adatokhoz, lehetőséget biztosít azok módosítására, részleges, vagy teljeskörű megsemmisítésére. Ilyen jellegű igényeit Felhasználó az [email protected] email címre címzett üzenet formájában érvényesítheti. Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít Felhasználó adatainak biztonságára, megfelelő technológiai háttérrel rendelkezik azok ésszerű védelmének biztosítására. Szolgáltató az adatok feldolgozásával adatfeldolgozót bíz meg. A presubmit technológiával gyűjtött adatok feldolgozását a GhostMonitor (ghostmonitor.com) végzi.

 

12. Egyebek

 

12.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

12.2. A Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

12.4. Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvitarendezésére, Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

Kapcsolat, Ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon, 9.00-17.00

A www.magfitpro.com weboldal ügyfélszolgálati elérhetősége:

Telefon: +36 21 334 40 20

E-mail: [email protected]

Internet cím:  www.magfitpro.com

Postacím: RGB International Kft., 4030 Debrecen, Fokos utca 14/A.

Székhely: 4030 Debrecen, Fokos utca 14/A.

Cégjegyzékszám: 09-09-028086

Adószám: HU25728545-2-09

 

Letöltés